Wethouder Armand van de Laar: "Het middengebied van de Plaspoelpolder is uitsluitend voor bedrijfsmatige activiteiten." (Foto: Bas Kijzers)
Wethouder Armand van de Laar: "Het middengebied van de Plaspoelpolder is uitsluitend voor bedrijfsmatige activiteiten." (Foto: Bas Kijzers) (Foto: Bas Kijzers)

Plaspoelpolder is er voor werk

Emile Verdegaal

Wonen geconcentreerd aan randen

Als wethouder met onder meer economische ontwikkeling maar ook wonen in zijn portefeuille, treft Armand van de Laar in de Plaspoelpolder verschillende belanghebbenden. Projectontwikkelaars en ondernemers lopen beurtelings de deur bij hem plat. "De ene keer ligt dan de vraag om meer ruimte voor woningbouw op tafel, de andere keer volgt een pleidooi voor behoud van bedrijfsruimten in het gebied."

Rijswijk - Mede door het vertrek van Shell uit Rijswijk heeft het college de uit 2017 daterende toekomstvisie Plaspoelpolder geactualiseerd. "De kern van onze boodschap blijft dat bedrijvigheid in de Plaspoelpolder voorrang geniet."

De schaarser wordende ruimte voor woningbouw zet bedrijfsterreinen onder druk. "Dat zie je ook in de Haagse Binckhorst waar een transformatie naar woonwijk gaande in. Ten koste van veel kleinschalige bedrijvigheid. Rijswijk wil met haar Plaspoelpolder zover niet gaan. Mensen moeten hier ook kunnen werken." Woningbouw krijgt volgens de wethouder elders in stad de ruimte: "Voor wat betreft werken richten wij onze pijlen - naast onze andere kleinere bedrijventerreinen - vooral op de Plaspoelpolder. Met een aangepaste toekomstvisie willen we dit gebied beter positioneren."

Gevraagd of nu definitief een streep is gezet door woningbouw in de Plaspoelpolder antwoordt Van de Laar ontkennend. "In de deze week door de raad goedgekeurde aanpassing van de toekomstvisie hebben we een nieuwe gebiedsindeling van de Plaspoelpolder geschetst met gebiedsprofielen en functies. Het gebied is gesplitst in een noord-, oost- en westzijde en een middengebied. In alle gebieden op het middengebied na is straks wonen toegestaan. Met dien verstande dat in het nieuw te ontwikkelen campusachtige gebied rond het Kesslerpark het wonen ondergeschikt moet zijn aan bedrijfsactiviteiten daar."

Voor het middengebied gaat nadrukkelijk het credo 'Werken in het Hart' gelden. "In dit gebied bieden we onder meer veel ruimte voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Rond de Treubstraat, waar vorige week het bedrijfsverzamelgebouw 'De Loods' officieel in gebruik genomen is, zijn hiertoe de eerste nieuwe stappen gezet. "De Loods staat op een van de zes vastgoedlocaties die het Industrieschap De Plaspoelpolder heeft aangekocht met als doel dit deelgebied fasegewijs exclusief ten behoeve van het bedrijfsleven te herontwikkelen. Om te borgen dat bedrijvigheid niet wordt belemmerd is door alle ideeën voor woningbouw in dit hart definitief een streep gezet."

De Plaspoelpolder is sterk in ontwikkeling, tot tevredenheid van de wethouder. "Het gebied is met 15.000 werknemers en ruim 400 bedrijven een banenmotor in de regio. Met aan de ene kant een structureel overaanbod aan kantoorruimte en anderzijds een grote behoefte aan bedrijfsruimte voor maakbedrijven willen we dit gebied zo ontwikkelen dat er een aantrekkelijke verblijfsmix ontstaat waar uiteindelijk de nadruk ligt op werken."

 

Meer berichten