20 jaar Bewonersorganisatie De Strijp

De Bewonersorganisatie De Strijp (BODS) bestaat 20 jaar en viert feest. Op 29 september wordt het jubileumjaar afgesloten met leuke activiteiten.

Rijswijk - Vanaf de aanvang van de bouw van de wijk De Strijp zijn per deelplan enthousiaste bewoners geweest die een kopers of bewonersvereniging hebben opgericht. Vanaf de fundering tot aan de oplevering van de woningen en zelfs daarna zijn de verenigingen onderling gaan samenwerken in een zgn. bewonersplatform. Daar een aantal kopersverenigingen werd opgeheven en om toch de belangen van de bewoners te kunnen blijven behartigen hebben de leden van het bewonersplatform besloten om te gaan samenwerken met de Vereniging Buurtraad Steenvoorde(VBS), en is op 29 september 1998 de Werkgroep "Bewonersbelangen De Strijp " opgericht. In 2006 werd de naam van de Werkgroep gewijzigd in Bewonersorganisatie De Strijp.(BODS

De BODS heeft als doel om samen met de bewoners op te komen voor hun belangen, waarbij de BODS zich met name bezighoudt met het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving en de leefbaarheid in de ruimste zin. Onder de BODS vallen ook diverse werkgroepen, zoals Werkgroep Speelvoorzieningen, Werkgroep Parkeerproblematiek en Verkeersveiligheid en sinds 1 april de Werkgroep BuurtPreventieTeam (BPT) de Strijp.

Vanaf 29 september 2018 vielen veel activiteiten onder het 20-jarig jubileum, zoals de kerstbingo en wie heeft zijn huis het mooist in kerstsferen versierd? Op zondag 29 september 2019 worden de jubileumactiviteiten feestelijk afgesloten met een puzzeltocht en een gezellig samenzijn.

De puzzeltocht wordt gestart in het clubgebouw van korfbalvereniging Refleks waar ook het gezellig samenzijn zal plaatsvinden. Refleks ligt in het Sportpark Prinses Irene aan de Schaapweg 2D te Rijswijk.

Het programma van zondag 29 september ziet er dan als volgt uit:

-13.00 uur Ontvangst deelnemers puzzeltocht met koffie en gebak. Via een flyer, ontvangen in de brievenbus, kan men zich opgeven.

-13.30 uur Start puzzeltocht vanaf Refleks.

-14.45 uur Einde van de puzzeltocht.

-15.00 uur Gezellig samenzijn voor Strijpers en genodigden. Tevens prijsuitreiking Puzzeltocht.

-17.00 uur Einde van de feestelijke activiteiten.

Het bestuur van de BODS bedankt de Jubelgroep (Huub Klunder, Maria Rosa Flinterman en Jacob Schot) voor de organisatie van de slotdag 20 jaar BO De Strijp.

Zie ook op de site www.destrijp.net. Email: bewonersorganisatie@destrijp.net

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden