Maaltie Ramcharan en Pauline Stadhouders..
Maaltie Ramcharan en Pauline Stadhouders.. (Foto: Wil Kouwer)

Ontmoetingsgroep 'Steun bij rouw en verlies'

Humanitas Steun bij Rouw en Verlies start in het najaar van 2019 wederom een ontmoetingsgroep voor mensen die rouwen om de dood van een partner.

Rijswijk - Het overlijden van een dierbaar iemand uit je naaste omgeving, verandert je leven ingrijpend. Mogelijk heb je behoefte aan steun en de wens om gedachten, gevoelens en ervaringen met anderen te delen. In de bijeenkomsten is ruimte om je verhaal te delen en herinneringen uit te wisselen. De acht gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtenden in september, oktober, november, december 2019 en januari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk. Op 11 september zal er een kennismaking plaatsvinden met de begeleiders. De begeleiding van de groep van 5 tot 8 deelnemers is in handen van twee ervaren vrijwilligers, Maaltie Ramcharan en Pauline Stadhouders. Naast deze Ontmoetingsgroep biedt Humanitas Steun bij Rouw en Verlies startend op ieder gewenst moment individuele rouw-ondersteuning. Voor deelname aan de groep wordt een éénmalige bijdrage gevraagd van €40,-. Hier wordt thee, koffie e.d. van bekostigd. Aanmelden bij: Pauline Stadhouders, Coördinator Steun bij Rouw en Verlies in Rijswijk. Zij is te bereiken via tel: 06 51297326, en mail: e-mail: rouwenverlies.rijswijk@humanitasdelft.nl. Website: www. humanitasdelft.nl.

Meer berichten