Wethouder Besteman over de afloop van de schoolbrand: "Indrukwekkend hoe voortvarend er naar een oplossing is gewerkt."
Wethouder Besteman over de afloop van de schoolbrand: "Indrukwekkend hoe voortvarend er naar een oplossing is gewerkt."

Schoolbrand vraagt snelle oplossing

Emile Verdegaal

Petrusschool biedt helpende hand

Zaterdagavond 10 augustus. Het gehuil van de harde wind wordt plotseling overstemd door de jankende sirenes van de brandweerwagens die richting de P. van Vlietlaan snellen. Daar staat de dependance van de Steenvoordeschool in lichterlaaie. Uren later wordt de balans opgemaakt. Drie lokalen zijn verwoest. Niet alleen de Steenvoordeschool en de buitenschoolse opvang (BSO), ook de in het gebouw gehuisveste Rijswijkse Video en Computer Vereniging, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de gespreksgroep voor Koffie met inhoud en de Speel-o-theek raken door de vlammenzee ernstig gedupeerd. De zomervakantie is pas halverwege maar lijkt voor de betrokken besturen en onderwijsambtenaren voorbij.

Rijswijk - Ook onderwijs-­wethouder Johanna Besteman had zich deze vakantieperiode anders voorgesteld totdat zij die zaterdag over deze trieste gebeurtenis werd geïnformeerd. "Dat was schrikken en tegelijkertijd snel schakelen om de eerste beslissingen te kunnen nemen en ervoor te zorgen dat de kinderen vanaf 2 september weer gewoon naar school konden gaan. Daags na de brand zaten wij al om de tafel met vertegenwoordigers van de school, de BSO en de videoclub. Alle opties voor alternatieve huisvesting werden doorgesproken en mede dankzij de hulp van de nabijgelegen Petrusschool kon snel een tijdelijke oplossing worden gevonden."
Na deze herhuisvesting kwam meteen het vervolgtraject op gang. Omdat een definitieve oplossing minimaal anderhalf jaar gaat duren, kiest de gemeente er nu voor voorlopig noodlokalen te plaatsen aan de P. van Vlietlaan. "Wat er uiteindelijk met het afgebrande gebouw gaat gebeuren, is onder meer afhankelijk van hoe de verdere schadeafhandeling verloopt. Voor een passende oplossing daarna blijven de school en gemeente de komende tijd in nauw overleg."
Ook met de overige gebruikers is intussen druk overlegd. "De school had onze prioriteit", geeft Besteman aan, "maar als gemeente willen we ook graag dat de andere gebruikers hun activiteiten zo snel mogelijk kunnen hervatten. De videoclub heeft gelukkig een mooi alternatief gevonden in de Marimbahal, het CJG kan wellicht terecht in het werkgeversservicepunt aan de Steenplaetsstraat of in het stadhuis, en de gespreksgroep vond tijdelijk een plek in de kerk aan de ­Steenvoordelaan. Voor de Speel-o-theek ligt het iets lastiger. Die hebben een flinke ruimtebehoefte en een alternatief is niet zomaar gevonden. De gemeente blijft echter ook met deze groep zoeken naar de beste oplossing."
Afgelopen woensdag bezochten de wethouder, de burgemeester en de brandweer de gedupeerde schoolkinderen. Vooral die kinderen kregen de gelegenheid vragen te stellen over de brand die hun oude school verwoestte maar ook over de plannen voor de toekomst. Wethouder Besteman stelde hen snel gerust. "We werken hard door aan een oplossing voor jullie nieuwe school en als die eenmaal klaar is, kom ik graag een keertje kijken naar het resultaat."

Meer berichten