Uitnodiging HVR-evenementen

QUIZAVOND RIJSWIJKSE GESCHIEDENIS

De HVR bestaat dit jaar 35 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan!

We hebben al een succesvolle boottocht rondom Rijswijk gehad – een tweede staat op de rol: zie hiervoor verderop— en deze avond is ook een bijeenkomst met een bijzonder karakter.

Met een uitvoerige quiz wordt de kennis van de deelnemers getest over de geschiedenis van Rijswijk door de eeuwen heen.

Heel Rijswijk wordt onder de loep genomen, dus niet alleen oud-Rijswijk, maar alle wijken.

Er zijn mooie prijzen beschikbaar: prenten van oude Rijswijkse panden en locaties en boeken over de geschiedenis van Rijswijk en omstreken.

De quiz wordt gespeeld in groepjes van vier (willekeurige indeling op volgorde van aanmelding).

Gezien de beperkte zaalcapaciteit (let op: de locatie is Onderwatershof, Van Vredenburchweg 26 !) is aanmelding vooraf noodzakelijk: dit kan met een email naar secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl.  Zaal open 19.30 u, start quiz 20.00 u.

Uitnodiging tweede Jubileum boottocht rondom Rijswijk op zondag 1 september

In het kader van het 35-jarig bestaan van de HVR is eind juni jongstleden een succesvolle boottocht georganiseerd. Toen hebben we een aantal leden moeten teleurstellen. Daarom wordt deze tocht, die ons zoveel mogelijk voert langs de historische grenzen van Rijswijk nogmaals georganiseerd. Deze boottocht vindt plaats op zondag 1 september. De rondvaart zal beginnen bij Herberg Vlietzigt aan het Jaagpad te Rijswijk.

Programma 1 september:

11.00 uur Ontvangst in de hooischuur "Op Visite" achter Herberg Vlietzigt met koffie/thee en gebak.

11.30 uur Een rondvaart te beginnen bij Vlietzigt, die ons na de Vliet en de Trekvliet zal leiden via onbekende wateren naar de Kerstanjewetering ten zuiden van Rijswijk-Buiten en vervolgens via de Vliet weer terug naar Vlietzigt. Aan boord zal een lichte lunch worden geserveerd.

Ca. 14.30 uur Terugkomst en ontscheping bij Vlietzigt

De eigen bijdrage bedraagt € 25,00 per lid. Dit is inclusief koffie bij ontvangst, lunch en drankje(s) aan boord. Parkeren is gratis op het parkeerterrein aan de noordzijde van Vlietzicht.

Aanmelding bij betaling op bankrekening NL69 INGB 0000 0383 54 t.n.v. Historische Vereniging Rijswijk o.v.v. "Rondvaart 1 september".                                 Deelname vindt plaats in volgorde van betaling. De niet-gehonoreerde aanmeldingen voor de eerste tocht genieten voorrang.

Met u verheugen wij ons op de ontdekking van de verborgen vaarroute rond Rijswijk.

Open dag Europees Octrooibureau!

Op zaterdag 14 september en zondag 15 september aanstaande organiseert de Werkgroep Open Monumentendag van de Historische Vereniging Rijswijk de jaarlijkse Open Monumentendagen. Het programma van beide dagen vindt u op de website onder https://www.historischeverenigingrijswijk.nl/open-monumentendag.php.

Maar een grote verrassing willen we u niet onthouden: dit jaar doet het Europees Octrooibureau (EOB) mee en is het prachtige, nu al monumentale gebouw van het EOB in Rijswijk open voor belangstellenden tijdens het weekend van Open Monumentendag!

Dit is dan ook een unieke kans waar veel mensen gebruik van zullen willen maken. Vanaf de bovenste etage, op ruim 100 meter hoogte, heeft u tevens een schitterend uitzicht over de omgeving, en kunt u kilometers ver kijken!

Op beide dagen zullen de rondleidingen starten vanaf 10:00 uur 's ochtends; de laatste rondleiding start om 15:00 uur. De tours zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen en zullen worden gegeven in het Nederlands of Engels.

Aanmelden om het EOB te bezoeken

U dient zich van tevoren, uiterlijk voor 10 september 2019, aan te melden via deze online registratietool of via https://forms.summit.nl/EPO/OpenMonumentendag/open/3fe49094-9c24-499a-b4ca-a9cf76dfe107 , waarbij een voorkeur voor een dagdeel kan worden aangegeven. U ontvangt een bevestiging via e-mail.

Uw bezoek plannenU dient 15 minuten voor de start van de rondleiding aanwezig te zijn. Neem uw bevestiging en een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort of ID-kaart) mee. U wordt verzocht zoveel mogelijk per (brom-)fiets of openbaar vervoer te komen; parkeren is enkel mogelijk in de omgeving van het gebouw.

Agenda

In het najaar van 2019 staan nog de volgende bijeenkomsten gepland:

Woensdag 9 oktober:             Erfgoedlezingen

Dinsdag 22 oktober:               Lezing "Romeinse kustverdediging" door Ab Waasdorp

Dinsdag 19 november:           Algemene Ledenvergadering en korte lezing over

"Den Doodendraad"

Dinsdag 17 december:           Lezing "De architect W.B. van Liefland" door Peter van Dam   

Meer berichten