Foto:

René Staal schrijft 'Kunst om te stelen'

René Staal, geboren in de stad Groningen en inwoner van Rijswijk heeft zijn eerste boek geschreven met de titel 'Kunst om te stelen'. Na zijn opleiding bibliothecaris is René tot 2005 werkzaam geweest in de Bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), eerst in Den Haag en sinds 1974 in Voorburg. Na zijn pensionering kon René meer tijd kunnen wijden aan diverse liefhebberijen, waarbij verhalen schrijven een heel belangrijke plaats inneemt. Vrij snel na het gereedkomen van zijn boek kon hij een geïnteresseerde uitgever vinden waardoor zijn debuut nu een feit is.

Rijswijk - Het verhaal speelt zich af in het fictieve plaatsje Wilgenveen, waar in de lijst van een schilderij van een onbekende kunstenaar een aantal waardevolle gestolen juwelen verborgen zijn, die dankzij goedbedoelde, maar vaak foutief uitpakkende hulp van een aantal vrienden, voortdurend in al dan niet verkeerde handen vallen. Verder worden er voortdurend pogingen gedaan om geliefden aan elkaar te koppelen, wat ook met diverse strubbelingen en verkeerd aflopende goede bedoelingen gepaard gaat.

René heeft getracht om van al deze gegevens een lichtvoetig geheel te maken. Volgens de uitgever is dit gelukt; de slotzin van het
persbericht luidt namelijk: "Het boek is met het nodige sarcasme en leuke humor geschreven en heeft een heel verrassend einde." (ISBN 978-3-99064-472-0)

Meer berichten