Bestuursvoorzitter Basalt Willem Wiegersma en Bestuursvoorzitter KDC AandachtLab Maud Halkes-Breure.
Bestuursvoorzitter Basalt Willem Wiegersma en Bestuursvoorzitter KDC AandachtLab Maud Halkes-Breure. (Foto: )

Samenwerking Basalt en KDC AandachtsLab Rijswijk

Basalt en het KDC AandachtsLab in Rijswijk gaan een samenwerking aan. Zo leveren zij revalidatiegeneeskunde aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

Rijswijk - De kinderen krijgen zo de best mogelijke zorg terwijl zij in de vertrouwde omgeving van het Kinderdagcentrum AandachtsLab in Rijswijk verblijven, dat verbetert de kwaliteit van leven van deze kinderen en draagt bij aan 1 kind 1 plan.

Gisteren tekenden Bestuursvoorzitter Basalt Willem Wiegersma en Bestuursvoorzitter KDC AandachtLab Maud Halkes-Breure de samenwerkingsovereenkomst. Dit houdt in; revalidatiegeneeskunde op de locatie KDC AandachtsLab, uitwisseling van deskundigheid en delen van voorzieningen. In eerste instantie bestaat het team van Basalt bij het AandachtsLab uit een kinderrevalidatiearts, een fysiotherapeut, een logopedist en een ergotherapeut. Centraal staan bij de teamformatie de doelen die voor de revalidatie gesteld zijn en de opdracht van het AandachtsLab om kinderen met EMB de kans te geven zich te ontwikkelen, meer te bewegen en te participeren in de maatschappij.

KDC AandachtsLab       
Het AandachtsLab opende op 2 januari van dit jaar de deuren in de voormalige kleuterschool aan de Laboucherelaan in Rijwijk. Dit kinderdagcentrum voor kinderen met EMB heeft één begeleider op twee kinderen en is volledig tot stand gekomen door de inzet van vrijwilligers. Het initiatief tot het oprichten van het Aandachtslab komt van Maud Halkes-Breure. Zij wilde voor haar dochter Suus en andere kinderen met EMB, een plek die zich onderscheidt van andere kinderdagcentra door focus op ontwikkeling en beweging, met spel en ontspanning als middel en met als voorwaarde maximale individuele aandacht. Nu de revalidatiegeneeskunde onderdeel wordt van het programma bij het AandachtsLab professionaliseert de zorg van het KDC verder.

Basalt
Basalt is op 1 januari 2019 ontstaan als gevolg van een fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatiecentrum. Met 10 vestigingen in en nabij de regionale ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft is Basalt het grootste expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde van Nederland en in Zuid-Holland. Naast revalidatieartsen, cardiologen en longartsen telt Basalt verschillende specialistische teams voor onder andere; kinder-, hart-, long-, pijn-, ortho-, neuro- en oncologische revalidatie.

Meer berichten