Wel of geen AZC Rijswijk?


Het AZC in Rijswijk
Het AZC in Rijswijk (Foto: )

Wel of geen AZC Rijswijk?

Deze week heeft Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekrs, een oproep gedaan voor extra opvangplekken in het westen van het land. Het COA verwacht de komende tijd 2500 extra opvangplekken nodig te hebben. GroenLinks Rijswijk zal daarom aanstaande dinsdag tijdens het kaderdebat, een motie indienen om een azc in Rijswijk te houden. GroenLinks roept het college op om het COA een brief te sturen dat de gemeente Rijswijk bereid is om ook na 2021 vluchtelingen op te vangen als dat nodig is.

Rijswijk - Volgens raadslid Romke Jan de Vries heeft het azc veel meerwaarde voor de Rijswijkse samenleving; "Er gebeurt heel veel goeds in en om het azc. Er is grote maatschappelijke betrokkenheid in Rijswijk bij het azc en veel statushouders en asielzoekers dragen hun steentje bij door vrijwilligerswerk te doen". Het huidige contract met het COA loopt over twee jaar af. Onlangs werd in de Rijswijkse gemeenteraad duidelijk dat de collegepartijen niet voornemens zijn om dit contract te verlengen.

Tot grote teleurstelling van GroenLinks dienden de collegepartijen Beter voor Rijswijk, CDA, D66, Gemeentebelangen Rijswijk en Wij.Rijswijk de motie "Sluiting AZC" in. Voor een aantal partijen was de reden om het contract niet te verlengen dat de vluchtelingenstroom sterk afneemt. Nu duidelijk is dat er juist meer opvangplekken nodig zijn, verwacht GroenLinks voldoende steun voor haar motie in de gemeenteraad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden