Beter beleid bomenkap.
Beter beleid bomenkap. (Foto: )

Verbetering provinciaal bos- en bomenbeleid

De provincie Zuid-Holland gaat bossen en bomen beter beschermen. Een voorstel hiertoe van de Partij voor de Dieren is tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen.

Regio - Het is onduidelijk hoe groot de Zuid-Hollandse houtoogst is en hoe de verhouding is tussen bomenkap en de aanplant van nieuwe bomen is in de provincie. Tot op heden bestond er in Zuid-Holland geen duidelijk beleid voor de bescherming van bomen en bossen waardoor Zuid-Holland achter bleef op een aantal andere provincies. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het provinciebestuur verzocht om een uitwerking van een provinciaal bos- en bomenbeleid en om dat voor 1 februari 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen reageert verheugd: "Wij zijn erg blij met de brede steun voor dit voorstel in de Provinciale Staten, want het ondersteunt de noodzaak van een betere bescherming van bossen en bomen in Zuid-Holland".

Wet Natuurbescherming
De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming zelf verantwoordelijk voor het bos- en bomenbeleid voor bospercelen van 10 are of groter en rijen van 20 bomen of meer buiten de bebouwde kom. Als er plannen zijn deze te kappen, moet dit vooraf worden gemeld bij Gedeputeerde Staten. De provincie kan voortaan bepaalde voorwaarden stellen aan de kap of een kapverbod instellen als het gaat om bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Meer berichten