Het de overhandiging van het certificaat. Locatie: Het Bomenplein.
Het de overhandiging van het certificaat. Locatie: Het Bomenplein. (Foto: Erwin Dijkgraaf.)

Keurmerk Veilig Ondernemen

Onlangs is de hercertificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het winkelcentrum In de Bogaard. Op 3 juli werden de behaalde certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen. Burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Armand van de Laar namen het certificaat in ontvangst.

Rijswijk - Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig winkelcentrum. De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen waaronder, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum in de Bogaard, Centrummanagement in de Bogaard, de vastgoedeigenaren, Trigion, Q-Park Rijswijks Lyceum, Politie Eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid in winkelcentrum In de Bogaard te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in. De afgelopen jaren is door de betrokkenen hard gewerkt om het winkelcentrum schoner en veiliger te maken. Er is o.a gezorgd voor toezicht op de uitstallingen van winkeliers, fietsen zijn geweerd uit het voetgangersgebied en de fietsenstallingen zijn verbeterd. Daarnaast is het straatmeubilair, zoals banken, peukentegels en prullenbakken, vernieuwd.

Het winkelcentrum wordt door passanten en winkeliers als veilig ervaren. Dit blijkt uit het feit dat van de gevestigde winkeliers 79% zich nooit of zelden onveilig voelt in het winkelcentrum. Alle betrokken partijen werken aan de verbetering en het toekomstbestendig maken van winkelcentrum In de Bogaard en vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn de komende periode de volgende actiepunten van groot belang: De aanpak van de leegstand d.m.v. transformatie van retail naar wonen, de afstemming van de schoonmaak in het openbaar gebied en het blijven handhaven van (brom)fietsers in voetgangersgebied. Er zal ook een gesprek aangegaan worden met jongeren t.b.v. vermindering overlast en extra aandacht worden besteed aan de informatievoorziening naar winkeliers toe m.b.t. veiligheid.

Meer berichten