Menno van Enk over het begrotingstekort: "Ik vraag me af of het probleem wel tot alle raadsleden is doorgedrongen."
Menno van Enk over het begrotingstekort: "Ik vraag me af of het probleem wel tot alle raadsleden is doorgedrongen."

CDA pleit: Lering trekken uit tekort

Emile Verdegaal

Kwart van de reserves verdampt

Het tekort van € 7,5 miljoen op de Rijswijkse gemeentebegroting 2018 wordt als het aan Menno van Enk ligt niet zomaar onder het tapijt geveegd. Bij de behandeling afgelopen week van de resultaten 2018 was de CDA fractievoorzitter echter een roepende in de woestijn. "Het leek alsof er een olifant in de zaal stond waarover niemand wilde praten. Ik vraag me af of het probleem wel tot alle raadsleden is doorgedrongen."

Rijswijk – Het viel Van Enk al snel op dat er eigenlijk nauwelijks vragen werden gesteld over het ontstaan van dit verrassend grote tekort. "Dat Rijswijk in één klap een kwart van zijn reserves kwijtraakt, was kennelijk geen debat waard. Het bedrag werd niet eens in de mond genomen. Ik hoop dat daar de komende raadsvergadering verandering in komt."

Wat een goede discussie belemmert, is dat het vorig jaar na de verkiezingen gevormde college eerder dit jaar alweer sneuvelde. Van Enk brengt in herinnering dat hetzelfde college de raad kort na aantreden nog voorspiegelde dat er voldoende ruimte was voor nieuw beleid van nota bene zo'n 2 miljoen euro per jaar. "Geld dat men wilde uitgeven aan onder meer het vooroplopen van Rijswijk bij duurzaamheid en energietransitie. Mooie plannen maar kennelijk onbetaalbaar. Dat de financieel gedisciplineerde VVD in februari uit het college stapte, blijkt achteraf dus een teken aan de wand", aldus Van Enk voor wie het merkwaardig blijft dat het grote tekort pas half april na het aantreden van het nieuwe college (nu zonder GroenLinks en VVD) zichtbaar werd.

Uit antwoorden op zijn vragen krijgt Van Enk de indruk dat er eerder bijgestuurd had kunnen worden om het begrotingstekort op te vangen. "Maar in plaats dat het oude college vorig jaar tijdig maatregelen nam, hield zij de gemeenteraad afzijdig en staan we nu voor een voldongen feit. Het nieuwe college mag gaan puinruimen. Te beginnen met het afboeken van het tekort van onze reserves. Ik hoop dat de raad betere garanties krijgt om dit soort verrassingen in de toekomst te voorkomen. Positief daarbij vind ik dat dit college snel en gemotiveerd aan de slag is gegaan en aangeeft een open discussie met de raad aan te willen gaan. Geen coalitieakkoorden achter de schermen, maar samen werken aan een realistische begroting: de tering naar de nering zetten. Zoiets gaat pijn doen, maar het alternatief is de belastingen verhogen. En dat willen we - zeker als CDA - voorkomen."

Per saldo blijft Van Enk hoopvol. "Het tekort is vervelend maar Rijswijk gaat echt niet failliet. En met de goede keuzes krijgen we ons huishoudboekje ook weer op orde. Ik zie de nieuwe bestuursstijl daarbij als een voordeel. Afgelopen jaar gold nogal eens een stemverhouding 16-15. Belangrijke beslissingen kunnen nu meer in de breedte van de gehele raad genomen worden. Dat is ook beter voor het draagvlak onder de Rijswijkse inwoners die we moeten overtuigen dat vervelende maatregelen nú uiteindelijk zijn bedoeld om Rijswijk stráks weer sterk en financieel gezond te maken."

Meer berichten