Wethouder financiën Jeffrey Keus (l) is duidelijk: "Nu geen maatregelen treffen, betekent volgend jaar weer een probleem." (Foto: Erwin Dijkgraaf)
Wethouder financiën Jeffrey Keus (l) is duidelijk: "Nu geen maatregelen treffen, betekent volgend jaar weer een probleem." (Foto: Erwin Dijkgraaf) (Foto: Erwin Dijkgraaf)

Tekort ontstemt nieuwe wethouder

Emile Verdegaal

Jaarrekening 2018 in rode cijfers

"Dit is niet de boodschap die ik graag breng". Kersverse wethouder financiën Jeffrey Keus moet bij de presentatie van de jaarstukken melden dat Rijswijk het jaar 2018 afsluit met een tekort van maar liefst € 7,5 miljoen. "We zijn in 2018 in de rode cijfers beland. Daar zijn we als pas aangetreden college niet blij mee. Het komende halfjaar zetten we alle zeilen bij om herhaling te voorkomen."

RIJSWIJK - Ruim een jaar geleden betrad Keus de Rijswijkse raadzaal als fractielid van Gemeentebelangen Rijswijk. Acht weken geleden nam hij alweer afscheid van deze fractie om zijn nieuwe wethouderspost te gaan bekleden. Hij kreeg daarbij, naast onder meer de portefeuilles energie(transitie) en handhavingsbeleid, ook de post financiën toebedeeld. "Nee, dit is geen vanzelfsprekende portefeuille", geeft Keus toe. "Zelf heb ik geen financiële achtergrond, maar na een intensieve inwerkperiode merk ik dat dit ook een voordeel is. Je verliest je niet in financiële details maar hebt oog voor de grote lijnen."

En dan moeten beginnen met zo´n tegenvaller. Kunnen we dit het nieuwe college aanrekenen? De wethouder vindt van niet. "Het tekort is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de kosten in het sociaal domein en dan met name bij Jeugdzorg en de Wmo. Wie het nieuws volgt, weet dat veel meer gemeenten hiermee kampen. Van invloed was ook de tegenvallende grondexploitatie in RijswijkBuiten. Als gevolg van juridische procedures is hier kostbare vertraging opgetreden. Dus nee, dit nieuwe college kun je het tekort niet verwijten. Wél mag de Rijswijkse inwoner verwachten dat het college snel passende maatregelen treft."

Alle hens aan dek dus. Ook bij het ambtelijk apparaat dat overuren draait en is gevraagd met voorstellen te komen die kunnen bijdragen om het huishoudboekje weer snel op orde te krijgen. "We gaan in de komende periode nadrukkelijker toetsen of en hoe uitgaven bijdragen aan onze maatschappelijke doelen. Je hebt als gemeente een aantal wettelijke taken, daar kom je niet onderuit. Maar van andere uitgaven zullen we ons steeds kritisch afvragen of deze wellicht kunnen worden versoberd of uitgesteld. Deze aanpak gaat alle portefeuilles raken, maar we gaan de pijn daarbij zoveel mogelijk verdelen. Gelukkig is het draagvlak breed, het voltallige college ziet dit tekort als haar gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Wat te doen als bezuinigen niet gaat lukken? Moeten dan de gemeentelijke belastingen alsnog omhoog? Keus stelt meteen gerust: "Dit college houdt niet van het verhogen van belastingen. Dit tekort is een tegenslag, maar onze financiële basis is nog steeds robuust. Deze jaarrekening moeten we dan ook zien als een reality check. Als we niets doen, hebben we volgend jaar opnieuw een probleem. Dat moeten we voorkomen. Met een reeks maatregelen wil dit college het kostenbewustzijn bevorderen. Ons primaire doel is het tekort naar nul te reduceren zodat we weer ruimte creëren om te investeren in Rijswijk en haar inwoners."

Meer berichten