De heren met onderscheiding en bloemen met in het midden burgemeester Michel Bezuijen.
De heren met onderscheiding en bloemen met in het midden burgemeester Michel Bezuijen. (Foto: )

Lintjes voor zes Rijswijkers

Onze redacteur

Naar Rijswijkse Schouwburg gelokt

Onder valse voorwendselen zijn zes Rijswijkers afgelopen vrijdag naar de Rijswijkse Schouwburg gelokt. Tot hun grote verassing stond daar burgemeester Michel Bezuijen hen op te wachten. Uiteraard met een onderscheiding.

Rijswijk - Natuurlijk hadden ze het niet verwacht, maar leuk vonden ze het uiteraard wel. En omdat ze het hebben verdiend zetten we ze alle zes graag nog in het zonnetje. Vijf van hen kregen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer D.J. Brand zet zich inmiddels 40 jaar in voor de Japanse Krijgskunst Aikido. Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van de Stichting Aikido Shin Ki Tai. Om het aikido gedachtegoed - een combinatie van fysieke inspanning en mentale concentratie - uit te dragen heeft hij uit eigen middelen deze Stichting opgericht. Ondanks zijn 82 jarige leeftijd geeft hij nog steeds trainingen aan beginners, gevorderden en ouderen.

De heer P.J.W. Grootscholten is al 40 jaar actief in verschillende functies binnen de voetbalwereld. Daarnaast is hij ruimt 30 jaar waarnemer voor de KNVB. In die hoedanigheid bezoekt hij de zogenaamde risico-wedstrijden en brengt hierover verslag uit aan de KNVB.

Ook de heer J.A.J. van Oosten is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Van Oosten is sinds 1987 vrijwilliger bij de zwemvereniging RZV Excelsior. Hij begon zijn vrijwilligersactiviteiten in 1987 door zwemles te gaan geven aan kinderen en volwassenen. Vervolgens werd hij KNZB-official bij zwemwedstrijden. In die hoedanigheid trad hij bij nationale en internationale wedstrijden op als tijdwaarnemer en later ook als starter.

De heer M.A. Ozir Lid is medeoprichter en lid van het Islamitische Genootschap Nederland (I.G.N.). Inmiddels is hij 50 jaar (vanaf 1968) betrokken bij deze organisatie. Een sociale ontmoetingsplaats waar Hindoestaanse Surinamers bij elkaar komen om het geloof te belijden, waar educatie en ontwikkeling een belangrijke plek innemen en waar integratie wordt bevorderd. Momenteel zet hij zich met name in voor de ontwikkeling van de leden en de organisatie van informatiebijeenkomsten. Daarnaast is hij sinds 2012 op vrijwillige basis werkzaam bij Bemiddeling & Mediation (B&M). B&M is onderdeel van de Nationale Politie, Eenheid Den Haag, Team Vrijwilliger Politie.

Mr. F.H. Tiethoff tenslotte was van 1979 tot 2016 advocaat en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van het insolventierecht. Hij was veelvuldig actief als curator bij grote en inhoudelijke bekende faillissementen en bewindvoerder bij surseance van betaling. 'Rechtvaardigheid' staat hoog in zijn vaandel, bijvoorbeeld wanneer oudere werknemers de dupe lijken te worden van failliete ondernemingen. Hij zette zich in om hen tot hun pensioen aan het werk te houden, omdat hun kansen op de arbeidsmarkt nihil waren. Daarnaast zette hij zich ook in ter bescherming van de culturele instelling Pulchri Studio toen ook zij door een faillissement dreigden ten onder te gaan. Vanaf 2014 is hij tevens lid van de financiële commissie en adviseert bij financiële vraagstukken en juridische aangelegenheden. Hij schreef belangrijke jurisprudentie op het terrein van het insolventierecht en ook een noemenswaardig aantal vernieuwende arresten van de Hoge Raad bevatten zijn naam en gelden als verplichte lesstof. Hij maakte zich sterk voor de maatschappelijke belangen bij een faillissement al voordat dit door de Hoge Raad werd verplicht gesteld. Zijn voormalig medewerkers en stagiairs noemen hem een 'inspirerende leermeester'.

Ridder

Behalve de vijf nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau hebben we er in Rijswijk ook een Ridder bij. Die eer viel aan de heer A.M. Henskens te beurt. Hij begon zijn activiteiten in 1970 bij de Vincentiusvereniging Nederland (een internationale solidariteitsbeweging van vrijwilligers, die zich vanuit hun christelijke levensopvatting willen inzetten voor de armsten, de verdrukten, de vergeten mensen). Van 1970 tot de opheffing van de plaatselijke afdeling in 2000 was Ton Henskens als vrijwilliger actief voor de vereniging. Hij heeft bestuursfuncties vervuld op lokaal niveau, bij de Haagse vereniging, en was 8 jaar secretaris van de landelijke vereniging. Hij was niet alleen bestuurslid, maar verrichtte ook praktische werkzaamheden zoals bezoek aan gezinnen/ alleenstaanden waar hulp nodig was op financieel of materieel gebied; bezoek aan zieken, eenzamen en ouderen; inspringen in acute noodsituaties. Hij heeft een project genaamd "Weekje-Weg" ontwikkeld. Zo konden mensen die niet op vakantie konden in groepsverband toch een weekje weg.

Daarnaast heeft de heer Henskens zich ruim 25 jaar ingezet bij de scouting. Hij begon als groepsleider bij Scouting Wilibrordus Groep bij de verkenners. Later was hij initiatiefnemer van Sociale Werkgroep Calimero. Deze groep verrichtte belangeloos allerlei hand- en spandiensten voor mensen die daartoe zelf, door allerlei omstandigheden, niet toe in staat waren en organiseerde feesten voor gehandicapten, daklozen en bejaarden. Ton Henskens was de initiatiefnemer en voorzitter van Meubelbeurs De Habbekrats. Deze meubelbeurs heeft hij, samen met de vrijwilligers van Calimero opgezet. Overtollig huisraad, aangeboden aan de meubelbeurs, werd in de avonduren opgehaald en op zaterdagmiddag tegen een "habbekrats" verkocht. De opbrengst werd overgemaakt naar goede doelen.

Verder is de heer Henskens sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Stichting Our House, een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast verricht hij verschillende vrijwilligersactiviteiten voor de Bonifatiuskerk en was hij lid van de gemeenteraad.

Meer berichten