Dorcas haalt 1 miljoen euro op

Dorcas Hulp en ontwikkeling en haar partners hebben ruim 1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de orkaan Idai in Mozambique, waarbij ruim 1700 doden vielen en meer dan 100.000 mensen vrijwel alles verloren. Dorcas met haar partners Woord en Daad, Red een kind, Kerk in Actie, ZOA,Tear en EO Metterdaad kwamen in actie om de eerste nood te ledigen.

Rijswijk - Na de ramp was het nodig dat de slachtoffers een dak boven hun hoofd kregen. Daarom werden eerst tenten aangeschaft. Zelfgemaakte hutjes van takken en stokken hielden natuurlijk niet lang stand .Ook werden mensen ondersteund die hun toevlucht in leegstaande panden en bij gebouwen van de overheid zochten. Doordat de mensen soms zo opgepakt bij elkaar zitten werden ook hygiëne pakketten uitgedeeld.Tevens werd er voedsel, kleding, schoenen, matrassen, beddengoed en medicijnen uitgedeeld.

De komende tijd zal men zich richten voor het opzetten van distributie van schoon drinkwater, door middel van waterpompen en waterfilters. De omstandigheden zullen verder worden verbeterd met de bouw van toiletten voor 30.000 mensen en wordt er voorlichting gegeven over hygiëne om de verspreiding van besmettelijke ziektes zoveel mogelijk te voor komen. Daarnaast gaat men aan de slag om verwoeste huizen weer op te bouwen zodat mensen weer kunnen wonen en kinderen weer naar school kunnen. Ook wegen en bruggen worden weer hersteld en wordt er een begin gemaakt om de akkers weer te bewerken. Verder wordt geleerd aan de bevolking hoe men zich kan wapenen tegen zulke natuurrampen door voorzorgsmaatregelen te nemen.

Kleding,dekens en schoeisel voor de allerarmsten in Oost-Europa,Afrika en het Midden-Oosten kan men zeven dagen per week afgeven op het Dorcas depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk. Kijk voor meer info op www.dorcashulpdelft.nl of bel naar 070-4151013 en 06-485 25 932. U kunt ook mailen naar dorkashulpdelft@hotmail.com

Meer berichten