Vergadering Statenleden bijwonen

Den Haag - Op 28 maart 2019 worden in de vergadering van Provinciale Staten de nieuwe Statenleden beëdigd. Tevens vindt er een beschouwing plaats over de verkiezingsuitslag van 20 maart 2019. De volledige agenda en de bijlagen bij de agendapunten zijn te vinden in het Stateninformatiesysteem op: www.zuid-holland.nl, onder Provinciale Staten. Geïnteresseerden zijn welkom de Statenvergadering in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen. De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur. U kunt de vergadering volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming.

Meer berichten