Help Mozambique

In het weekend van 15 tot 17 maart raasde de orkaan Idai over Mozambique en het zuiden van Afrika, precies over de gebieden waar Dorcas actief is. Daarom houdt Dorcas Delft en Haaglanden een extra inzameling.

Rijswijk - Woensdag 27 maart van 07.00 tot 22.00 uur is er de mogelijkheid om geld en/of spullen te doneren bij het inzamel depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk. Naast geld kan men ook kleding, dekens en schoeisel doneren. Er staat weer een collectezuil op de Merellaan waar men giften in kan doen. Ook is het weer mogelijk om geld te storten op de rekening van Dorcas via de Rabobank in Delft. Dit kan op rek nr. Iban: NL35 RABO1270104136, onder vermelding van: noodhulp Mozambique. Dorcas heeft een AMBI status dus giften kunnen van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Meer info op www.dorcashulpdelft.nl. Of via tel: 070-415 10 13 en 06-485 25 932.

Ongeveer vierhonderdduizend mensen zijn getroffen door de orkaan. Het exacte dodental is nog niet bekend, de schatting is dat er meer dan duizend mensen overleden zijn. Huizen zijn weggevaagd, mensen zijn gewond, dakloos en hebben geen eten en medicijnen. Het slechte weer is nog niet over, er wordt extreem veel regen verwacht. Hierdoor ontstaan overstromingen en modderstromen. Mensen zitten gevangen in hun huis, op daken en in bomen. Daarom is Dorcas samen met EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA in actie gekomen en starten zij een noodhulp programma op. Zij brengen mensen in veiligheid en zorgen voor eten, schoon drinkwater, medicijnen en dekens.

Meer berichten