Uniek KDC AandachtsLab

Stichting KDC AandachtsLab s een kleinschalig kinderdagcentrum (KDC) in Rijswijk waar kinderen tot achtien jaar, met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB), gestimuleerd worden in hun ontwikkelmogelijkheden. Vrijdag 29 maart komt Wethouder Björn Lugthart naar het centrum voor een officiële opening.

Rijswijk - Het concept van KDC AandachtsLab is voor de regio Rijswijk uniek en vooruitstrevend. Niet alleen door de focus op ontwikkeling en beweging, maar ook omdat we er naar streven de kinderen meer te laten participeren in de maatschappij. Zo zorgt het AandachtsLab dat zij méédoen in plaats van toeschouwer zijn.

KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd. Denk hierbij aan de bestuurlijke taken als: Raden van Bestuur, -Toezicht en -Kwaliteit, maar ook aan de extra ondersteuning als hulp bij wandelen, de boodschappen, huishoudelijke taken, onderhoud aan het pand en tuin. Met deze aanpak kan KDC AandachstLab de intensieve inzet van één begeleider per twee kinderen realiseren.

KDC AandachstLab is gelegen aan de Labouchèrelaan 1 te Rijswijk. De opening op 29 maart begint om 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.aandachtslab.nl.

Meer berichten