64 woningen K.Doormanlaan

Rijswijk - De eigenaar van de locatie Karel Doormanlaan 155-157 wil op de plek van het huidige kantoorgebouw 64 appartementen realiseren. Daarvoor wordt het kantoorgebouw gesloopt. Gedacht wordt aan twee woongebouwen van maximaal 5 en 7 verdiepingen op een ondergrondse parkeergarage. De beoogde woningen zijn bestemd voor de vrije sector middensegment. De buitenruimte van de nieuwe bebouwing wordt groen ingericht en sluit aan op het tegenovergelegen Park De Driesprong.
Wethouder Armand van de Laar: "We doen er alles aan om ontwikkelaars te bewegen om middeldure woningen met huren tot circa € 900,- te realiseren. Hieraan is in Rijswijk veel behoefte." Het college staat in beginsel positief tegenover het voorgestelde bouwplan. Het bouwplan past niet in het geldende bestemmingsplan en daarom is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

 

Meer berichten