Minder schoolverzuim

Dankzij de inzet van de MAS-aanpak is het aantal gevallen van schoolverzuim in Rijswijk gedaald met één procent.

Rijswijk - Het aantal leerplichtigen in Rijswijk is het afgelopen schooljaar opnieuw gestegen met een toename van 5,4 procent. Het aantal meldingen van schoolverzuim is in verhouding met het aantal leerplichtigen nagenoeg gelijk gebleven met 4,4 procent.

Vanaf september 2017 wordt er door leerplichtambtenaren in de regio volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim gewerkt. Door deze aanpak wordt geprobeerd jongeren eerder via de hulpverlening op weg te helpen en daarmee het verzuim tegen te gaan. Het inzetten van de juiste hulpverlening is vergt bij ieder geval een afzonderlijke aanpak. Na een schooljaar volgens deze methode gewerkt te hebben, is de belangrijkste conclusie dat er een sterke afname is in het aantal processen-verbaal. In het schooljaar 2017-2018 is tweeëntwintig keer een proces-verbaal opgemaakt voor ongeoorloofd schoolverzuim van een leerplichtige jongere van 12 jaar en ouder.

Meer berichten