Constantijn Dolmans in overleg met fractiegenoot Martine Koopman: "Snel een verkenner aanstellen om geen kostbare tijd te verliezen."
Constantijn Dolmans in overleg met fractiegenoot Martine Koopman: "Snel een verkenner aanstellen om geen kostbare tijd te verliezen."

D66 na breuk VVD: Lijmen geen zin

Emile Verdegaal

Constantijn Dolmans baalt stevig

Het is nog vroeg maandagmorgen als het nieuws dat de VVD uit de Rijswijkse coalitie stapt zich als een lopend vuurtje over Rijswijk verspreidt. De blijdschap bij de oppositie en de teleurstelling bij de coalitie vechten al snel om voorrang. Zo ook bij Constantijn Dolmans, fractievoorzitter van de Rijswijkse D66. "Hoewel de VVD met name GroenLinks en WIJ.Rijswijk starheid verwijt in het lokale klimaatdossier, baal ook ik er toch stevig van dat 'onze' coalitie in deze crisis verzeild is geraakt."

RIJSWIJK - Anders dan voor de oppositie - waar het al langer klinkt dat de vier coalitiepartijen (GroenLinks, D66, VVD en WIJ.Rijswijk) elkaar op inhoud niet altijd goed kunnen vinden - kwam het VVD-besluit bij Dolmans als een donderslag bij heldere hemel. "De klimaatdiscussie is een lastige. En de VVD had eerder al te kennen gegeven moeite te hebben met de voortvarendheid van het college bij de uitrol van de lokale energievisie. Toch was ik er steeds van overtuigd dat we hier inhoudelijk samen uit zouden komen. Die afspraak hadden we met elkaar gemaakt en als coalitiepartijen waren we dat ook aan Rijswijk verplicht. Het wordt echter lastig als hiertoe bij andere partijen dan opeens de politieke wil ontbreekt."

De crisis komt wat Dolmans betreft op een ongelukkig moment. "Met het vertrek van de VVD raakt onze coalitie haar meerderheid kwijt. Naast de klimaatagenda staan er nog tal van andere belangrijke dossiers op stapel. De verhuizing naar het Huis van de Stad bijvoorbeeld, de transformatie van de Plaspoelpolder en de ontwikkelingen rond het Boogaardgebied. In al die dossiers dreigt nu ongewenst vertraging op te treden. Om die schade tot een minimum te beperken is het zaak zo snel mogelijk tot een college met een ruim draagvlak in de Raad te komen. D66 gaat graag door met GroenLinks en Wij.Rijswijk. Maar dat de huidige breuk tussen de VVD en GroenLinks nog kan worden gelijmd, daar heb ik weinig vertrouwen in."

Dat haast is geboden beseffen inmiddels ook alle andere Rijswijkse partijen. Maandag werd daarom al volop overlegd en druk gespeculeerd. Elke partij blijkt zo zijn eigen wensen en ideeën te hebben. Ook Dolmans beseft dat de politieke realiteit een andere is dan direct na de verkiezingen van 2018. Fractievoorzitter Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk - winnaar van de laatste verkiezingen - greep meteen haar kans en gaf maandag al aan het voortouw in de onderhandelingen te willen nemen. Dolmans begrijpt Bentvelzen's initiatief en vindt het ook haar goed recht. Toch pleitte hij er juist voor om opnieuw een verkenner van buitenaf aan te stellen. "De formatie van de huidige coalitie ging ook niet zonder slag of stoot. Door de versplintering is het ook nu weer lastig snel tot een werkzame meerderheid te komen. Het zou daarom mijn keuze zijn van meet af aan een onafhankelijke buitenstaander in te schakelen. Jammer genoeg kiest een meerderheid van de fracties voorlopig voor die andere optie."

Meer berichten