Woningcorporaties bouwen 716 woningen in de komende drie jaar

Rijswijk - De gemeente heeft nieuwe afspraken gemaakt met de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes en de organisaties van huurders. Deze zogenaamde prestatieafspraken over onder andere hoeveelheid sociale woningbouw, leefbaarheid en duurzaamheid worden jaarlijks tegen het licht gehouden.
Voor 2019 zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:
- De corporaties bouwen tot en met 2022 in totaal 716 nieuwe woningen;
- De gemeente houdt vast aan regionale afspraken voor wat betreft de sociale voorraad in Rijswijk;
- Te Werve wordt focuswijk. Via een integrale aanpak worden ontwikkelingen op elkaar afgestemd (nieuwbouw van woningen, infrastructurele werken en energietransitie;
- De huidige pilot flatcoach wordt verlengd tot begin 2020;
- Verhuren van maximaal 35 woningen in 2019 voor begeleid wonen aan cliënten van een zorginstelling;
- Tot en met 2022 gaat Rijswijk Wonen ruim 1100 en Vidomes circa 500 woningen verduurzamen.
- De gemeente coördineert de gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen en drugscriminaliteit.

Meer berichten