Archeologie in Rijswijk

Rijswijk - Op dinsdag 18 december oktober organiseert de Historische Vereniging Rijswijk de lezing "Wat doen we met ons begraven verleden? 25 jaar archeologie in Rijswijk" door stadsarcheoloog Hans Koot. Rijswijk is een gemeente met een zeer rijk archeologisch verleden. In de afgelopen decennia zijn verschillende bijzondere ontdekkingen gedaan. In de jaren 1967-1969 vond de opgraving plaats van een nederzetting uit de Romeinse Tijd (eerste-derde eeuw na Chr.) aan de Tubasingel. Veel bekendheid kreeg de vondst van een grafveld uit de Steentijd (Ypenburg, 1998) en recent, de opgraving op het kloosterterrein van Sion. Zo'n 25 stelde de gemeente Rijswijk een gemeentelijk archeoloog aan. Inmiddels is er een team van betrokken archeologen en medewerkers die zich richt op opgravingen, beleid en het reconstrueren van het verleden van Rijswijk en de manier waarop men toen leefde. De gemeentelijk archeoloog Hans Koot zal die avond vertellen over het werk van het archeologisch team, hoe vond het onderzoek vroeger (voor 1993) plaats, hoe werken archeologen tegenwoordig en uiteraard iets laten zien van de opgravingen.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 18 december om 20.00 uur in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B in Rijswijk en de toegang is gratis.

Meer berichten