De bewoners van de Muziekbuurt protesteren tegen het vervallen van bus 23 door de Muziekbuurt. Inmiddels zal ook Meester Frank Visser zich over de zaak buigen.
De bewoners van de Muziekbuurt protesteren tegen het vervallen van bus 23 door de Muziekbuurt. Inmiddels zal ook Meester Frank Visser zich over de zaak buigen.

Alternatieven voor bus Muziekbuurt

Ondanks de protesten gaat vanaf 9 december de nieuwe dienstregeling van de HTM in. Bus 23 zal dan niet meer door de Muziekbuurt rijden. De gemeente wijst de bewoners van de Muziekbuurt daarom op de dichtstbijzijnde haltes en daarnaast op mogelijkheden voor alternatief vervoer.

Rijswijk - Met ingang van de nieuwe dienstregeling stopt bus 23 niet meer bij de haltes in de Muziekbuurt. De dichtstbijzijnde haltes van bus 23 om op te stappen zijn dan de haltes In de Bogaard of Station Rijswijk. De dichtstbijzijnde haltes van tram 17 zijn de tramhaltes Admiraal Helfrichsingel, In de Bogaard en Station Rijswijk. De gemeente informeert de bewoners van de Muziekbuurt die minder mobiel zijn over vervoersaanbod dat een alternatief kan zijn voor de bus en de tram.

Een van de mogelijkheden is de Particuliere Vervoersdienst van Welzijn Rijswijk. De Vervoersdienst is bestemd voor inwoners van de gemeente Rijswijk die ouder dan 65 jaar zijn of voor inwoners die om gezondheids- of mobiliteitsredenen geen gebruik kunnen maken van reguliere vervoersvoorzieningen. Een vrijwilliger haalt aanvragers met zijn of haar eigen auto op en brengt hen tot waar dat nodig is. Indien gewenst wordt de aanvrager ook weer teruggebracht. Meer informatie is te vinden op de website van Welzijn Rijswijk www.welzijnrijswijswijk.nl .

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de regiotaxi. Hier kan iedereen gebruik van maken, ongeacht leeftijd. Op de website regiotaxi.haaglanden.nl is te lezen hoe het werkt.

De gemeente informeert de bewoners van de Muziekbuurt die ouder zijn dan 75 en/of gebruik maken van een Wmo-voorziening over deze mogelijkheden. Zij krijgen deze week een brief.

Gemeente blijft in gesprek

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart wil met de verwijzing naar de vervoersmogelijkheden een oplossing bieden voor het wegvallen van bus 23. "Veel bewoners in de Muziekbuurt zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Het is van groot belang dat zij goede vervoer voorzieningen behouden. Daarom wijst de gemeente de inwoners van de Muziekbuurt op de mogelijkheden die een alternatief kunnen zijn voor het busvervoer. We blijven daarnaast met de MRDH en de HTM in gesprek om te bekijken of de bus volgend jaar, als het nieuwe vervoerplan va de HTM wordt vastgesteld, terug kan komen in de Muziekbuurt."

Ook bus 18 tussen Clingendael en De Schilp komt te vervallen. Bussen 20, 22 en 29 zullen deze route overnemen. Bus 20 gaat tussen Clingendael en Station Den Haag Centraal rijden en bus 22 en 29 nemen het stuk tussen het station en Rijswijk over.

Bewoners

De bewonersorganisatie Muziekbuurt legt zich nog niet neer bij het besluit van de MRDH om de twee bushaltes met ingang van 8 december te schrappen. Volgens de organisatie is dit besluit op basis van onjuiste argumenten en gegevens genomen. SBS-rechter mr. Frank Visser komt maandag 10 december naar Rijswijk om zich over de zaak te laten informeren. Verder zijn er op 8 december ludieke acties om hun ongenoegen over het besluit kenbaar te maken. Zo krijgen buschauffeurs die toch door de Muziekbuurt willen rijden koffie en taart.

Meer berichten