Foto:

Denkkracht bundelen in werkatelier

Onze redactie

Rijswijkers in gesprek over groen

In het werkatelier 'Samenwerken aan een Groenrijk Rijswijk' gingen 30 Rijswijkers afgelopen zaterdag met elkaar in gesprek over hoe je meer draagkracht en draagvlak krijgt voor groene initiatieven en ecologisch waardevolle projecten in Rijswijk. Begin klein, houd het simpel, geef het goede voorbeeld, waren enkele van de uitkomsten uit de discussieronden. Aan het einde van het werkatelier werden aan vijf groene initiatiefnemers 'De Groene Duim' uitgereikt.

Rijswijk - Jeroen van der Brugge van Naturalis beet het spits af op het werkatelier met een prikkelende openingspitch over het project 'Citizen Science met wilde bijen'. Burgers in heel Nederland helpen mee bij de monitoring van de wilde bijen in hun stad of dorp. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Een mooie bijkomstigheid is dat burgers leren over de soortenrijkdom in hun directe leefomgeving. Bovendien zijn Citizen Science-projecten een prachtige kans voor groene initiatieven om meer mensen te betrekken bij hun project.

Na de inspirerende pitch van Naturalis schoven alle deelnemers, - betrokken burgers, initiatiefnemers, leden van natuurorganisaties en gemeentelijk medewerkers -, aan bij één van de vijf discussie-tafels. Bij elke tafel stond één groenproject centraal en werd samen met de initiatiefnemer nagedacht over hoe hij of zij dit project een stap verder kan brengen. Zo werd bij één tafel druk gediscussieerd over hoe de Natuurtuin in het Wilhelminapark de naastgelegen Muziekbuurt meer kan betrekken bij zijn activiteiten en bij een andere tafel dacht men na over hoe je groene projecten van de grond krijgt met zo min mogelijk geld én regelgeving. Deelnemers aan het werkatelier waren het erover eens dat het belangrijk is om elke groene activiteit te koppelen aan een stukje kennisoverdracht. Maar wel op een simpele, aansprekende en beeldende manier. Als je bijvoorbeeld zonnebloemen zaait, trek je puttertjes aan. Deze vinkensoort met zijn prachtige zang eet die zaden namelijk graag. Maar hoe betrek je bewoners hierbij? Je kunt zonnebloemzaden uitdelen en daarbij vertellen over de putter en zijn rol voor de verspreiding van bloemensoorten, maar je kunt ook bij een zonnebloem een leuk informatiebordje plaatsen met een foto van de putter, dat de interesse opwekt bij de voorbijganger.

Ook werd benoemd hoe belangrijk het is om het goede voorbeeld te geven. "We kijken allemaal naar onze buren en goed voorbeeld doet goed volgen." Een tip van de deelnemers aan de organisatie was om bij een volgend werkatelier ook het Rijswijkse bedrijfsleven te betrekken, vanwege de mogelijkheden die zij hebben om bij te dragen aan vergroening van de stad. Het werkatelier zorgde voor waardevolle uitwisseling onder de deelnemers en voor nieuwe verbindingen in het groene Rijswijkse netwerk.

Dit groene werkatelier was een initiatief van Operatie Steenbreek, het Platform Groen in Rijswijk en het Groen Dichterbij programma van het IVN.

Meer berichten