Toekomstvisie Plaspoelpolder

Rijswijk - De begin 2017 opgestelde Toekomstvisie voor het Rijswijkse bedrijventerrein Plaspoelpolder is toe aan een actualisatie. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de huidige ontwikkelingen in de regio en in het gebied van de Plaspoelpolder.
Op basis van de huidige toekomstvisie wordt hard gewerkt aan veranderingen en verbeteringen in de Plaspoelpolder. Denk hierbij onder meer aan de transformatie van leegstaande kantoren naar wonen en betere bereikbaarheid. Toch zijn er ontwikkelingen die aanleiding geven om de toekomstvisie op onderdelen te gaan actualiseren, volgens de gemeente en Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk. Zo gaat Shell het Kesslerpark verkopen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er nog te veel verouderde leegstaande kantoren overblijven buiten de vastgestelde transformatieruimte. Daarnaast is er een tekort aan bedrijfsruimte voor nieuwe maakbedrijven uit Rijswijk en de regio. Tenslotte geeft de markt signalen waar de gemeente niet adequaat op kan reageren.

Meer berichten