Rijswijkse Kerstafette 2018

Kerst vier je samen. Dat is het uitgangspunt van de Rijswijkse Kerstafette. Na succesvolle edities in 2016 en 2017 nodigt de gemeente inwoners en organisaties ook dit jaar weer uit om een kerstontbijt, brunch, lunch of diner te organiseren voor (andere) Rijswijkers.

Rijswijk - De dagen rond kerst zijn een periode van gezellig met familie en vrienden samen zijn of samen eten. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen voelen zich eenzaam en merken dat juist in de decembermaand nog eens extra. Terwijl anderen genieten van de warme gezelligheid met elkaar, zitten zij alleen thuis en krijgen geen bezoek. De gedachte achter de Kerstafette is dat alle inwoners in de periode van zondag 16 december tot en met Tweede Kerstdag (26 december), de gelegenheid krijgen om te genieten van gezellig samen eten met buren, buurtgenoten of stadgenoten.

Indienen vóór 5 december
Wie iets wil organiseren voor de Rijswijkse Kerstafette moet zijn idee vóór 5 december 2018 indienen, samen met een begroting van de kosten. Ook moet duidelijk zijn wanneer, waar en voor wie je de maaltijd organiseert. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld in verschillende wijken een kerstbingo, een kerstbrunch een high tea en een kerstborrel. Veel Rijswijkers hebben zich ingezet om er gezellige bijeenkomsten van te maken, waarbij iedereen een praatje kon maken en contacten kon leggen. Dat leverde achteraf ook mooie verhalen op.

Het maakt niet uit of je een activiteit organiseert voor je mede-flatbewoners, je eigen straat of buurt of voor heel Rijswijk. Vergeet in ieder geval niet de buren of straatgenoten die weinig buiten komen of amper bezoek krijgen uit te nodigen!

Als het initiatief aan de voorwaarden voldoet, stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar. Zo moet de kerstmaaltijd een open uitnodiging bevatten en onder andere toegankelijk zijn voor alle bewoners van de flat, de straat, de buurt of de stad. Waar de bijeenkomst wordt gehouden, maakt niet uit. Dat kan in je huiskamer zijn, of in een zaal die je ergens mag gebruiken. Als maaltijd is alles mogelijk: kerstontbijt, -brunch, -lunch of -diner. Een andere voorwaarde is dat er minimaal tien deelnemers deelnemen aan de activiteit.

Doe ook mee
Initiatieven voor de Kerstafette kunnen vóór 5 december 2018 met begroting worden ingediend bij de gemeente Rijswijk, t.a.v. Gea de Jong, e-mail GDJONG@rijswijk.nl onder vermelding van Kerstafette.

Meer berichten