Trots staan o.d. wethouder Armand van de Laar, burgemeester Michel Bezuijen en BBR-voorzitter Peter Hartvelt met het certificaat
Trots staan o.d. wethouder Armand van de Laar, burgemeester Michel Bezuijen en BBR-voorzitter Peter Hartvelt met het certificaat (Foto: )

'Bedrijventerreinen zijn veilig, schoon en heel'

De Rijswijkse bedrijventerreinen Plaspoelpolder, Hoornwijck, Broekpolder en Rijswijk zijn schoon, heel en veilig. De terreinen hebben daarom wederom de certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) binnengesleept.

Rijswijk - De afgelopen jaren is door alle betrokken partijen, gemeente Rijswijk, Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk(BBR), Politie Eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden hard gewerkt om de bedrijventerreinen schoner en veiliger te maken. Zo is er onder andere een scherper toezicht op zwerfafval, een lijst van beschikbare panden voor verhuur / ontwikkeling waarop actief beleid gevoerd wordt en Informatieverstrekking aan ondernemers over bijvoorbeeld ondermijning.

Dat de bedrijventerreinen als veilig ervaren worden blijkt uit het feit dat van de gevestigde ondernemers zich 85,9% nooit of zelden onveilig voelt op de bedrijventerreinen.

Belangrijke actiepunten voor de toekomst zijn: het waarborgen van de kwaliteit van het groenonderhoud, het verbeteren van de infrastructuur en het versterken van de communicatie met ondernemers om de betrokkenheid bij het keurmerk te vergroten. Op tal van plekken wordt gewerkt om de veiligheid te verbeteren.

Meer berichten