Voorstel verbod geprepareerde tassen.

Tijdens het vragenuurtje op 18 oktober heeft Nel Kames van RijswijksBelang de burgemeester verzocht een verbod op geprepareerde tassen op te nemen in de APV van Rijswijk. Burgemeester Bezuijen heeft toegezegd op verder onderzoek.

Rijswijk - Winkeldieven gebruiken een geprepareerde tas, ook wel rooftas genoemd, om ongemerkt langs detectiepoortjes van winkels te komen. De tassen worden bekleed met aluminiumfolie, lood of isolatiemateriaal uit de bouwmarkt, om de poortjes te ontregelen.

Een rooftassenverbod geeft de politie een instrument om een winkeldief al in zijn nekvel te grijpen voordat hij iets heeft gestolen. Het verbod voorkomt dus diefstallen en is in veel gemeenten al ingevoerd. De wijkagenten hebben eerder al aangegeven dat deze maatregel nuttig zou zijn.

Een dergelijk verbod geldt niet, indien kan worden aangenomen dat de tas niet bestemd is voor illegale handelingen.

Volgens Kames voelen de winkeliers zich gesteund door dit voorstel, omdat ze makkelijker kunnen ingrijpen voordat de winkeldief in het bezit van een geprepareerde tas de winkel uit loopt met de gestolen waar.

Meer berichten