Meerjarenbegroting Rijswijk

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de meerjarenbegroting 2019-2022. Er ligt een ambitieus collegewerkprogramma waar de komende jaren ruim 9 miljoen voor wordt vrijgemaakt.

Rijswijk - De Programmabegroting bevat de financiële uitwerking voor de jaren 2019-2022 van het collegewerkprogramma 'Rijswijk maken we samen'.

Ambities

In het programma zijn tien grote beleidsthema's geformuleerd, waaronder duurzaamheid, veiligheid en dienstverlening. In 2019 investeert het college € 1,7 miljoen euro om deze ambities te realiseren. Voor de komende jaren is hiervoor in totaal ruim € 9 miljoen vrijgemaakt.

Gemeente Rijswijk behoudt het doel om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente nu al volop investeert in energiezuinige middelen.

Ook wil de gemeente investeren in de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en meer handhavers op straat brengen. De gemeente gaat verder met de ontwikkeling van verscheidende grote openbare bouwprojecten,

Verder wordt er extra ingezet op de verbetering van openbare verlichting. Het Rembrandtkwartier krijgt een Kindcampus. Hier komen drie scholen in één gebouw. Daarnaast gaat het Lokaal Sociaal Akkoord in. Samen met werkgevers helpt de gemeente Rijswijkers aan werk.

Uitdagingen

Tegenover de ambities staan financiële uitdagingen waar wij in de komende jaren mee worden geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan de uitkeringen die door de landelijke overheid gegeven worden voor de uitvoering van de Participatiewet en het sociaal domein. Deze uitkeringen zijn onvoldoende voor de uitvoering van deze taken.

Evenwichtig

Wethouder Financiën Jorke van der Pol: "We zijn er als college in geslaagd om onze ambities waar te maken, ondanks de financiële uitdagingen. We hebben hierbij afgewogen keuzes gemaakt tussen het op orde brengen van de basis en het ontwikkelen van nieuw beleid." De komende jaren gaat de Gemeente Rijswijkde ambities uit het collegewerkprogramma nog verder uitbouwen. Op veel vlakken zullen er nog belangrijke keuzes gemaakt worden, want 'Rijswijk maken we samen'.

Meer berichten