Het CDA stelt dat ouderen die op basis van hun inkomen en vermogen recht hebben op toeslagen, deze financiële steun  heel goed kunnen gebruiken.
Het CDA stelt dat ouderen die op basis van hun inkomen en vermogen recht hebben op toeslagen, deze financiële steun heel goed kunnen gebruiken.

CDA-Rijswijk: Help ouderen die hulp nodig hebben met het aanvragen van huur- en of zorgtoeslagen

CDA: 'help ouderen met aanvragen subsidies'

Rijswijk - Het CDA Rijswijk wil dat de gemeente de ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik terwijl zij hier mogelijk wel recht op hebben.

Ouderen zijn volgens de partij onvoldoende geïnformeerd over het bestaan van de subsidie en de procedures voor het aanvragen zijn complex. Onderzoek van de ouderenbonden liet zien dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt en één op de tien ouderen de zorgtoeslag laat liggen. “Als het aan CDA-Rijswijk ligt moet dit echt anders”, aldus Johanna Besteman.

De CDA-fractie roept het college van de gemeente Rijswijk daarom op met een plan te komen hoe zij deze ouderen gaat wijzen op de toeslagen waar zij recht op hebben en welke faciliterende rol de gemeente hierin gaat spelen.

Meer berichten