Buurtschap Oud-Rijswijk

Rijswijk - Het Buurtschap Oud-Rijswijk heeft ook in oktober weer tal van activiteiten in het wijkgebouw De Ottoburg, Esdoornstraat 3a. Op maandag en woensdagochtend zijn er schilderclubs, op woensdagmiddag wordt er gedanst, donderdagmiddag kan men bridgen en zangkoren zijn actief op dinsdagavond, donderdagochtend en donderdagavond.

Iedere eerste zondag van de maand is er bingo van 13.30 tot 16.30 uur, zaal open om 13.00 uur. Er worden 6 ronden gespeeld, per ronde inleg van € 2,-. Een loterij voor leuke huishoudelijke prijzen is er ook, €0,50 per lot. Kom gerust op zondag 7 oktober.

Iedere tweede maandag van de maand is er de Open Eettafel Oud Rijswijk. Gezellig en lekker eten voor €5,00. Een tweegangenmaaltijd wordt door ervaren vrijwilligers klaar gemaakt. Zaal open om 17.30 uur, aan tafel om 18.00 uur. Maandag 8 oktober is de volgende maaltijd. Opgeven is gewenst via contactgegevens onderaan dit bericht.

Iedere 3e maandagavond van de maand is er een buurtbespreking. Actuele en informatieve onderwerpen worden met de buurtbewoners besproken. Aanvang 20.00 uur.

Heeft u een ruimte nodig voor een maatschappelijke activiteit, de ruimte in de Ottoburg is daarvoor te huur. Info bij SBOR info@sbor.nl of 06 1619 5219

Meer berichten