Foto: Hans van Oosterhoudt

Rijswijk maken we samen

Het college van burgemeester en wethouders presenteert zijn collegewerkprogramma 'Rijswijk maken we samen' 2018-2022. Het programma is de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord dat in april 2018 werd uitgebracht. In dit akkoord zijn de belangrijkste ambities verwoord.

Rijswijk - In de afgelopen maanden vroeg het college de samenleving om
inbreng: tijdens een bijeenkomst in de Broodfabriek, via een online enquête en tijdens drie stadsbijeenkomsten, waarbij inwoners zich uitspraken over bestuurlijke dilemma's. Ook de gemeenteraad heeft haar visie op het hoofdlijnenakkoord gegeven. Deze inbreng uit de stad heeft het college meegenomen in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. Want Rijswijk maken we samen. Het resultaat is dit collegewerkprogramma, vol acties en ideeën ter uitvoering voor de komende vier jaar. Het college wil daarbij zowel de basis op orde brengen – onder meer van de infrastructuur in Rijswijk, het sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening – als vernieuwen.
Het collegewerkprogramma vindt u hier www.rijswijk.nl/cwp2018

Meer berichten