Milieueffecten Haagweg

Rijswijk - De milieueffecten die de aanleg van de Rotterdamse baan heeft op Rijswijk zijn niet meegenomen in een onderzoek naar de milieueffecten (MER). Dat blijkt uit de Monitoringsrapportage MER Rotterdamsebaan. CDA'er Menno van Enk heeft hierover opheldering gevraagd aan de verantwoordelijke wethouders Borsboom en Lugthart. Dat juist de Haagweg in Rijswijk belangrijk onderdeel moet zijn in het onderzoek, is klip en klaar voor het CDA. De Haagweg is immers al een probleemgebied met de overlast van de dagelijkse files, stelt de fractie. Dat deze files mede veroorzaakt worden door de overhaast uitgevoerde wegversmalling in Rijswijk blijkt wel uit het rapport; de intensiteit van het verkeer blijkt ondanks de versmalling, namelijk toch toegenomen. Daarnaast maakt het onderzoek duidelijk dat het verkeer dat via de Haagweg Rijswijk binnenkomt is toegenomen tussen 8% en 22%. "De conclusie kan dan niet anders zijn dan dat stikstofmetingen in Rijswijk veel hoger uitslaan," stelt Van Enk. "Het is daarom een enorme misser dat alleen op de Binkhorst en de Rijswijkse weg in Den Haag is gemeten en niet op de Haagweg in Rijswijk". Het CDA vraagt het college dan ook om alsnog het Haagse onderzoek uit te breiden naar de milieubelasting in Rijswijk.

 

Meer berichten