Foto: Foto:

Proefballonnetjes

Door Ferry de Gaal

Om alle Rijswijkers te kunnen bijpraten over het College Werk Programma (CWP) organiseerden B&W drie wijkbijeenkomsten. En ja, ook u heeft hiervoor een uitnodiging gehad. De eerste bijeenkomst was in Vlietzicht waar een 50-tal belangstellenden op afkwam. Wie had gehoopt hier eindelijk kennis te kunnen nemen van het werkprogramma van B&W kwam bedrogen uit. De vier aanwezige wethouders wilden deze avonden vooral peilen hoe de Rijswijkers tegen bepaalde plannen aankijken.

De opzet was zonder meer leuk. Een gespreksleider holde als een soort Cees Grimbergen met microfoon in de hand door de zaal. Cees plukte vijf aanwezigen uit hun stoelen en benoemde die tot het fictieve B&W van Rijswijk. Daarna introduceerde Cees de proefballonnetjes, door de bedenkers voor deze avonden omgedoopt in dilemma's. De Vlietzicht-deelnemers kregen er ook twee: Boogaard en Bijstand. Het fictieve B&W verhuisde voor overleg tien minuten naar een achterkamertje en ook in de zaal brak de discussie los. Tien minuten later kwamen de fictieven terug en werden de uitkomsten naast elkaar gelegd.

De bal ligt nog steeds bij ons wethouderskwartet

In de Boogaard was dus het eerste dilemma. In dit 55-jarige winkelcentrum staan veel panden leeg en het college worstelt met de vraag 'Winkels of woningen?'. Hoewel de aanwezige ondernemers pleitten voor meer en betere winkels was de uitkomst uiteindelijk toch meer woningbouw.

Dilemma twee was de bijstand. In Rijswijk ontvangen ruim 1600 mensen bijstand en het college wilde weten 'Welke aanpak hanteren wij voor mensen die niet willen werken?'. Ook hier twee antwoorden mogelijk: Strafkorting of pamperen. Weliswaar iets genuanceerder geformuleerd, maar ik geef zo meteen gehoor aan een weer andere suggestie vanuit de zaal om wat meer de taal van het volk te spreken. De Vlietzicht-aanwezigen meenden kennelijk dat werd bedoeld 'mensen die niet kúnnen werken' en bleven mild. De vraag wat te doen met mensen die echt niet wíllen werken, bleef zo onbeantwoord.

In een afsluitende open vraag mochten de aanwezigen aangeven wat zij als wethouder met een zakje geld zouden doen. Meer GROEN in kapitale letters scoorde veruit het hoogst. Opvallend. De enige kleur die deze avond tot dan aan de orde kwam, zat in de wens meer blauw op straat. Is meer groen echt een punt voor de Rijswijkers of werd hier stiekem ballonnetje nummer drie opgelaten? Meer groen is immers een langgekoesterde wens van onze wethouder Duurzaamheid.

Volop prikkelende vragen dus maar weinig concrete antwoorden. De bal ligt nog steeds bij ons wethouderskwartet. De Rijswijkse kiezer heeft hen in maart met een duidelijke opdracht op het pluche gehesen. Het is nu tijd om te gaan leveren. Alle ballonnetjes zijn doorgeprikt.

Meer berichten