Foto:

Samen rouwen om de dood van een partner

Humanitas Steun bij Rouw en Verlies start in het najaar van 2018 wederom een ontmoetingsgroep voor mensen die rouwen om de dood van een partner.

Rijswijk - Het overlijden van een dierbaar iemand uit je naaste omgeving, verandert je leven ingrijpend op velerlei vlak. Soms is een overlijden heel plotseling en onverwacht, in andere gevallen meer of minder 'aangekondigd' door ziekte. Maar in de meeste gevallen volgt na een drukke tijd van regelen vaak leegte, verdriet en gemis. Mogelijk heb je behoefte aan steun en de wens om gedachten, gevoelens en ervaringen met anderen te delen.

De acht gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtenden in oktober, november, december 2018 en januari 2019 van 10.00-12.00u in het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 2 in Rijswijk. Op 17 oktober zal er een kennismaking plaatsvinden met de begeleiders. In de groep is ruimte om je verhaal te delen, herinneringen uit te wisselen, zorgen te delen en betekenis te geven aan je persoonlijke verlies. Aanmelden kan bij Pauline Stadhouders, coördinator Steun bij Rouw en Verlies in Rijswijk, Tel: 06 51297326, e-mail: rouwenverlies.rijswijk@humanitasdelft.nl

Meer berichten