Drie sesie Steenvoorde (rood), Rijswijk Midden (groen) en Oud Rijswijk (blauw).
Drie sesie Steenvoorde (rood), Rijswijk Midden (groen) en Oud Rijswijk (blauw). (Foto: )

Nog drie keer meepraten over uiteindelijk collegeprogramma

Rijswijk - Het college van burgemeester en wethouders heeft alle opmerkingen en suggesties naar aanleiding van een eerder gehouden samenlevingsbijeenkomst op 16 mei jl. in de Broodfabriek en een online enquête over de ambities, uitgewerkt in een halffabricaat College Werk Programma (CWP).

Hierin staan de belangrijkste thema's die de aankomende vier jaar richtinggevend zijn voor de toekomst van Rijswijk. Voordat het CWP definitief in oktober wordt vastgesteld wil het college de stad informeren over de opgehaalde resultaten en hoe deze uiteindelijk zijn verwerkt in het halffabricaat. Daarnaast wordt het proces toegelicht dat nog moet worden doorlopen voordat het CWP wordt vastgesteld.

Om de samenleving te betrekken bij belangrijke keuzes die gemaakt moeten gaan worden, worden inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven uitgenodigd om samen met het college de laatste puntjes op de i te zetten voordat het CWP definitief wordt vastgesteld.

Daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten. Op basis van een geografische verdeling is Rijswijk in drie delen verdeeld: Steenvoorde, Rijswijk-Midden en Oud-Rijswijk.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om één bijeenkomst of indien gewenst, meerdere bij te wonen. Deze vinden plaats op 3 september (Rijswijk-Midden), locatie: Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7, 6 september (Steenvoorde), locatie: Best Western plus Grand Winston Hotel, Generaal Eisenhowerplein 1 en tenslotte op 12 september (Oud-Rijswijk), locatie: De Compagnie, Geestbrugkade 32.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten is identiek.

Om organisatorische redenen dient men zich vooraf aan te melden voor één of meer bijeenkomsten via het online aanmeldformulier op www.rijswijk.nl/cwp2018. U ontvangt eind augustus het definitieve programma van de avond.

In de gemeente Rijswijk staat samenwerken met de stad hoog in het vaandel. Het college vindt het belangrijk om de inwoners en maatschappelijke partijen te betrekken bij belangrijke thema's die van belang zijn voor de toekomst van Rijswijk. Net zoals dat een aantal jaren geleden bij de totstandkoming van de Stadsvisie is gedaan, hoort de gemeente graag wat de Rijswijkse samenleving vindt van de ambities uit het CWP.

Meer berichten