Volle zaal met 'opvoedprofessionals'
Volle zaal met 'opvoedprofessionals' (Foto: VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland)

'Gevlucht. Begrepen': Laten we wat geduld hebben met vluchtelinggezinnen'

Ruim 50 professionals die met vluchtelinggezinnen werken, kwamen dinsdag in Parochieel Centrum De Kapelaan in Zoetermeer naar de bijeenkomst van ‘Gevlucht. Begrepen’, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Er was ook een grote delegatie uit Rijswijk aanwezig. Het thema van de door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland georganiseerde avond was ‘opgroeien en opvoeden in Syrische gezinnen’.

Uit welke context komen de Syrische gezinnen, hoe wordt er in hun thuisland opgevoed? En tegen welke uitdagingen lopen ouders en hun kinderen hier aan? Onder de aanwezigen gisteravond waren leerkrachten van azc-scholen en schakelklassen, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, gezinscoaches, jongerenadviseurs en medewerkers van GGD en CJG. Rijswijk was vertegenwoordigd door medewerkers van stichting Jeugdformaat en azc-school De Bazaar.

'Verloren generatie'

Als eerste spreker vertelde Gharib Ali over opgroeien, opvoeding, over cultuur en het schoolsysteem in Syrïë, het land dat hij 25 jaar geleden ontvluchtte. Hij vroeg om begrip voor wat zeven jaar oorlog met kinderen, met gezinnen, doet. ‘Ik noem dit wel eens een verloren generatie. Mijn zus en haar gezin zijn de afgelopen jaren veertien keer verhuisd. Van de ene wijk naar een veiligere buurt. En weer door naar een andere regio. Er zijn kinderen die of in Syrië of in een vluchtelingenkamp jaren niet naar school zijn geweest. Dus als die gezinnen hier zijn en het gaat niet meteen zoals wij dat zouden willen, laten we dan wat geduld hebben.’

Vervolgens stal Mohammed Yousef de show. De elfjarige jongen werd bevraagd door zijn ‘oude juf’ Maartje Kersten die hem les gaf op het azc in Katwijk. Dat gaf een mooi beeld van de verschillen tussen het leven van een kind in Syrië en hier. Syrische ouders noemen scholen hier een speeltuin, vertelde Maartje. ‘In Syrië lijken scholen een gevangenis’, zo reageerde Mohammed die vertelde over lijfstraffen. ‘En je krijgt in Syrië super veel huiswerk. Als je hier in Nederland genoeg snel bent, dan is er genoeg tijd om te spelen’, aldus Mohammed in vloeiend, bijna perfect Nederlands, vrolijk en ontwapenend open.

Diffuus beeld

In het vervolg toonde de in Syrië geboren Sara Razay de gefilmde interviews die zij maakte met Syrische ouders. Dat gaf een diffuus beeld van uitdagingen en problemen waarmee ze hier als opvoeders te maken hebben. De mooie interviews en de genoemde problemen vormden tot slot de input voor een vraaggesprek tussen moderator Martin Janse en pedagoge Shukri Said, trainer in het project @Home van VluchtelingenWerk waarin opvoedingsondersteuning aan vluchtelingouders wordt geven.

Syriërs willen het beste voor hun kinderen, vertelde Shukri Said. Daarbij willen ze volgens haar best flinke stappen zetten richting Nederlandse normen en waarden. ‘Ze schuiven op van een autoritaire opvoeding, met soms fysieke straffen, naar een meer democratische. Dat doen ze veel beter dan Somalische of Eritrese vrouwen. En wat ook mooi is: de vaders zijn betrokken en voelen zich eveneens verantwoordelijk.’

‘Gevlucht. Begrepen’ is een programma van Zuidwest-Nederland, waarin kennis over vluchtelingen wordt gedeeld. Neem voor meer informatie contact op met Paula Verstelle, pverstelle@vluchtelingenwerk.nl

Meer berichten