'Verkenner' Van der Tak informeert raad over zijn gesprekken

Sjaak van der Tak informeert de gemeenteraad morgenavond, 5 april, over de verkennende gesprekken die hij met de fractievoorzitters van de tien partijen heeft gevoerd.

Rijswijk - Oud burgemeester van de gemeente Westland is al voor de Paasdagen met de gesprekken begonnen. Zo vroeg hij onder andere welke mogelijkheden de fractievoorzitters zien voor de vorming van een coalitie en de samenstelling van een nieuw college. Van der Tak geeft zijn bevindingen om 19.30 uur in de raadzaal. Dit is ook te zien via www.rijswijk.nl.

Meer berichten