Demonstreren

Door burgemeester Michel Bezuijen. 

Regelmatig klampen inwoners mij aan met een prangende vraag: "Burgemeester, waarom zijn er binnen onze mooie en meestal rustige gemeente nogal eens demonstraties en politiek gevoelige bijeenkomsten?" Achter die vraag schuilt meestal een tweede: "Kunt u die niet gewoon verbieden?"

Dat Rijswijk als onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag niet bepaald geïsoleerd ligt, hoef ik niemand uit te leggen. Daarmee kunnen (inter)nationale issues dus ook de onze worden. Maar waarom juist onze stad inderdaad nogal eens wordt uitgekozen voor demonstraties en bijeenkomsten, kan ook ik niet altijd verklaren. Wat ik wel weet is dat het vaak beroering en discussie met zich meebrengt. Zoals vorig jaar, bij het festival ter ere van de Eritrese cultuur.

Kom ik bij de vraag of ik zulke evenementen kan verbieden. Het antwoord daarop is de laatste tijd steeds ingewikkelder geworden. Voorheen was het helder. En strikt wettelijk geldt dat nog steeds: burgemeesters mogen evenementen niet verbieden op basis van inhoudelijke argumenten en oordelen. Zo beschermen we ieders vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie (vastgelegd in de Grondwet). Verbieden mag alleen als je als burgemeester aannemelijk kunt maken dat handhaving van de openbare orde niet kan worden gewaarborgd.


Maar de tijd staat natuurlijk niet stil. En het kabinet stelt zich vanuit Den Haag niet altijd duidelijk op, vind ik. Neem het tegenhouden van de anti-Zwarte Piet-demonstratie in Dokkum. Verontwaardiging alom, want daarmee was het demonstratierecht geschonden. Maar voor dat tegenhouden was ook veel begrip. En dat begrip klonk ook vanuit onze regering!

Volgt u het nog? Kijk, als 'Den Haag' met twee maten gaat meten, komen wij als burgemeesters natuurlijk in de knel. Mogen we bij een mogelijk verbod alleen de openbare orde laten tellen, of mogen wij ook inhoudelijke afwegingen maken? Ik heb de minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen duidelijkheid te verschaffen.

En aangegeven dat ik vanuit Rijswijk graag deelneem aan de gedachtevorming die tot die duidelijkheid kan leiden. Want inwoners en burgemeesters willen ook op dit punt weten wat ze aan elkaar hebben, toch?

Michel Bezuijen

Burgemeester Rijswijk

Meer berichten