Rijswijk Wonen zoekt bestuurder

Anderhalf jaar na haar aanstelling als directeur-bestuurder heeft de rechtbank de arbeidsovereenkomst van Zeljka Udovicic officieel beëindigd. Udovicic beloofde bij haar aanstelling om voor rust en stabiliteit te zorgen binnen Rijswijk Wonen.

Rijswijk - De raad van Commissarissen (RvC) van Rijswijk Wonen dacht in Zeljka Udovicic de juiste persoon te hebben gevonden om de doelstellingen van Rijswijk Wonen te bereiken. In de loop van 2017 bleek er echter sprake van een verschil van inzicht tussen de RvC enerzijds en de directeur-bestuurder anderzijds. De Raad van Commissarissen stelde uiteindelijk vast dat er sprake was van een onoverbrugbaar verschil van zicht. Na een schorsing van Udovicic en pogingen om tot een minnelijke regeling te komen, bleek dat een gang naar de rechter onvermijdelijk was.

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan en de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder per 1 februari 2018 ontbonden. Udovicic is door de rechter een beëindigingsvergoeding toegekend die valt binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. De RVS van Rijswijk Wonen kan dankzij deze uitspraak op zoek gaan naar een vaste invulling van de functie van directeur-bestuurder. De werving wordt een dezer dagen opgestart. De reeds ingezette lijn van Rijswijk Wonen - het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in en om Rijswijk - wordt ook onder leiding van een nieuwe directeur-bestuurder doorgezet. Vanaf 1 oktober 2017 bekleedt Jan Putman de functie als (interim) directeur-bestuurder. Putman blijft aan totdat er een vaste invulling is gegeven aan de positie.

Meer berichten