Marloes Borsboom (Groen Links) vertelt in Lijsttrekker aan het woord.
Marloes Borsboom (Groen Links) vertelt in Lijsttrekker aan het woord.

Lijsttrekker aan het woord

Door Hans van der Wel

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Groot Rijswijk interviewt iedere week een lijsttrekker van een van de deelnemende politieke partijen. Deze keer is Marloes Borsboom van GroenLinks aan de beurt.

Hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar als wethouder?

Allereerst heb ik het vooral naar mijn zin gehad. Vanuit mijn portefeuille ben ik enorm blij met de participatie van de Rijswijkers en organisaties. Er zit veel kennis en energie in de stad en burgerinitiatieven. Ieder (beleids)plan startten we vanuit de participatiegedachte.

Het is goed om te zien dat nu Dieren en Dierenwelzijn een bestuurlijk verantwoordelijkheid is geworden. Topics: nieuw dierenasiel, dierenambulance dieren in het wild en een uniek ganzenbeheerplan, een alternatief voor het op grote schaal vergassen van deze dieren.

Vanuit duurzaamheid hebben we ingezet op energiebesparende campagnes en groen, inzet op kwaliteit van groen, het beheer en biodiversiteit. Met oog voor klimaatadaptatie, verstening tegengaan.

Op cultureel gebied hebben veel mensen en organisaties de samenwerking gezocht. Dat geeft een ongelooflijke energie en die moeten we vasthouden. Daarom ben ik ook blij met de aanstelling van een cultuurmakelaar die de verbinding met verschillende organisaties verder moet bewaken en uitbouwen. De clustering van de culturele organisaties en welzijn in Huis van de stad is een heel mooi resultaat.

Waar ben je het meest trots op?

Dat we op heel veel gebieden de kennis en ervaring uit de stad naar binnen hebben gehaald. De stad maak je op deze manier met elkaar!

Wat is je persoonlijke ambitie?

Nog één keer met veel plezier lijsttrekker en wethouder zijn.

Wat zijn de speerpunten van GroenLinks voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen?

Groen, Sociaal en Open.

Op het gebied van de energietransitie, luchtkwaliteit, de kwaliteit van groen en biodiversiteit heeft Rijswijk echt nog een slag te maken. Op sociaal vlak willen wij de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen organiseren. Die staan centraal en moeten voorrang krijgen boven bezuiniging en regelgeving. Geen eenzaamheid. En ook cultuur moet een voorname plek binnen onze samenleving krijgen.

Stel: Marloes Borsboom heeft het volledig voor het zeggen in Rijswijk,

dan wordt Rijswijk een stad waar iedereen een plekje heeft. Waar heel veel kleur en natuur in de stad te vinden is en waar cultuur en leefomgeving de motor zijn van herontwikkeling.

Meer berichten