Roderik Reinstra, Annemiek de Goede - van Tiel, Marga de Goeij- van der Klugt, Raimond de Prez Dirk Pons en Björn Lugthart.
Roderik Reinstra, Annemiek de Goede - van Tiel, Marga de Goeij- van der Klugt, Raimond de Prez Dirk Pons en Björn Lugthart.

Rijswijk is dementievriendelijk

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (H4) werken samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Met zorgverzekeraar DSW hebben de vier gemeenten (H4) een samenwerkingsovereenkomst. Voor hun gezamenlijke inspanningen op het beleid voor mensen met dementie, hebben de partners in H4 het vignet Dementievriendelijke regio gekregen.

Rijswijk - Daarmee is ze de eerste regio in Nederland die dit predicaat mag voeren. Op 1 februari namen de wethouders zorg van de vier gemeenten en de directeur van DSW een certificaat en de bijbehorende vlag in ontvangst van de organisatie Samen dementievriendelijk.
In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Zo'n stijging is ook te verwachten in Rijswijk. In 2017 spraken de H4 bestuurders de ambitie uit om als regio dementievriendelijk te worden. Dat betekent dat ze bij het maken van beleid en in de uitvoering daarvan rekening houden met inwoners met dementie. Daarnaast willen ze de bewustwording en de kennis over dementie onder inwoners vergroten.

De toekenning van het predicaat is ook een opsteker voor de zorgpartners. Zij bieden mensen met dementie en hun mantelzorgers veel ondersteunende voorzieningen en activiteiten aan. Denk aan de Alzheimercafés en de ontmoetingscentra, maar ook aan individuele begeleiding en dagbesteding vanuit de zorginstellingen, mantelzorgondersteuning vanuit de welzijnsorganisaties en respijtzorg bij Strandgoed Ter Heijde. ZEL, die eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, apothekers, psychologen, fysiotherapeuten ondersteunt, en het geriatrienetwerk hebben eveneens bijgedragen aan het behaalde resultaat. Met de uitreiking van het vignet erkent de organisatie Samen Dementievriendelijk dat de H4-gemeenten, DSW en alle andere betrokkenen in de regio goed bezig zijn op het gebied van dementievriendelijkheid. Maar het is geen eindpunt. In 2018 staan allerlei activiteiten op stapel. Zo opent Rijswijk ontmoetingscentra, krijgt Westland een inlooppunt voor mantelzorgers en start Delft de pilot "Je passie vergeet je niet", waarbij een sociaal makelaar inwoners met (vermoedelijk) dementie, stimuleert lang mee te doen in de samenleving door in te zoomen op hun passie of talent.

Meer berichten