"Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om werk te vinden," aldus wethouder Björn Lugthart.
"Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om werk te vinden," aldus wethouder Björn Lugthart.

Betere werkgelegenheid in Lokaal Sociaal Akkoord

Hoge ambities en concrete acties voor de werkgelegenheid in Rijswijk. Dat zijn de ingrediënten van het Rijswijkse Lokaal Sociaal Akkoord. Donderdag 1 februari werd het akkoord getekend door de gemeente, de Rijswijkse bedrijvenbelangenorganisatie BBR en andere betrokken organisaties. Zij verbinden zich hiermee aan de ambitie zo veel mogelijk banen in de regio te creëren.

Rijswijk - Gemeente en werkgevers hebben gezamenlijk een stevige ambitie, namelijk om lokale werkkansen te creëren voor werkzoekenden in Rijswijk en de regio. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een arbeidsbeperking, voor wie het vaak moeilijker is om een baan te vinden. In het Lokaal Sociaal Akkoord onderschrijven de gemeente en de BBR de ambitie en concrete activiteiten met meetbare opbrengsten voor 2018 en 2019. Een voorbeeld hiervan is het project 'MVO in de praktijk', waarbij 25 werkzoekenden worden gekoppeld aan 5 werkgevers, met hun netwerk, om extra kansen op de arbeidsmarkt te creëren. Ook worden extra projecten in de zorg gerealiseerd. Aan het Lokaal Sociaal Akkoord werken meer dan 50 bedrijven mee.
Aansluitend openden zij het Werkgeversservicepunt Rijswijk (WSP). Het WSP ondersteunt zowel werkzoekenden als werkgevers bij het vervullen van vacatures, baanontwikkeling en scholing. Kijk ook op wsprijswijk.nl.

Meer berichten