Tijdens de kap werd de bekende kastanjeboom ontdaan van zijn takken.
Tijdens de kap werd de bekende kastanjeboom ontdaan van zijn takken.

Kastanjeboom voor museum gekapt

Onder grote publieke belangstelling is afgelopen maandag de monumentale kastanjeboom voor Museum Rijswijk gekapt. Binnen enkele uren werd de boom ontdaan van al zijn takken totdat alleen de stam met enkele afgezaagde uitlopers overbleef.

Rijswijk - Het museum heeft deze operatie noodgedwongen laten uitvoeren. In 2015 werd namelijk duidelijk dat de boom is aangetast door de honingzwam. Hier is geen remedie tegen en onderzoeken maakten duidelijk dat de boom nog maar een korte levensduur had. In 2017 bleek de conditie van de boom zo slecht geworden dat het gevaar van afbrekende takken aanwezig was, met alle risico's van dien voor passanten. In samenspraak met de gemeente Rijswijk is toen besloten de boom te laten kappen.
De werkzaamheden trokken veel publiek. Het museum had speciaal voor deze dag zijn deuren geopend zodat belangstellenden de kap konden volgen vanuit de bovenzalen van het Tollenshuis.

Tentoonstelling
Nog tot en met 11 maart is in het museum de tentoonstelling 'Tweehonderd Jaar Kastanjeboom R.I.P.' te zien. De expositie toont schilderijen, prenten, tekeningen en foto's waarop de monumentale kastanjeboom voor Museum Rijswijk is afgebeeld. Ook wordt er verslag gedaan van de onderzoeken die sinds 2015 zijn verricht om de conditie van de boom helder te krijgen. Tevens liggen de rapporten die zijn opgesteld in het kader van de wet Natuurbescherming ter inzage.

Ontwerpwedstrijd R.I.P.
Om het levenseinde van de boom luister bij te zetten roept Museum Rijswijk iedereen op om een rouwadvertentie te ontwerpen. Schrijf, teken, dicht en eer de boom!
De mooiste wordt aan het einde van de tentoonstelling beloond met een plaatsing in de krant. Ga naar www.museumrijswijk.nl en download de door u gewenste versie van de rouwadvertentie. De inzendingen kunnen naar uil@museumrijswijk.nl gestuurd worden of naar het museum gebracht worden waar het een mooie plek zal krijgen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden