Rob Korbijn is de lijsttrekker voor Onafhankelijk Rijswijk. "Wij lopen niet meer weg voor een rol in het college."
Rob Korbijn is de lijsttrekker voor Onafhankelijk Rijswijk. "Wij lopen niet meer weg voor een rol in het college."

Lijsttrekker aan het woord

Door Hans van der Wel

2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Groot Rijswijk praat elke week met één van de lijsttrekkers. Vandaag Rob Korbijn lijsttrekker van Onafhankelijk Rijswijk.

Hoe ben je lijsttrekker geworden?

"De aanloop van de verkiezingen in 2014 viel samen met mijn terugkomst na enkele jaren in het buitenland te hebben gewoond. Ik ken Dick Jense jr. vanaf de basisschool en samen zagen we al aankomen dat die verkiezingen niet goed zouden uitpakken voor Onafhankelijk Rijswijk. De partij werd synoniem met Dick Jense sr en dat hebben we omgebogen naar een partij waarin het team en de gedeelde mening centraal staan. Het verandertraject leverde ook een flinke verjonging van de partij op, waardoor we 200% toekomstbestendig zijn. Uiteindelijk heeft de partij mij gevraagd om lijsttrekker te worden."

Waar kunnen we Onafhankelijk plaatsen in het politieke spectrum?

"Ik zou zeggen een "middenpartij", maar dan is het net alsof we geen keuzes durven te maken. Dat is het dus nu juist niet. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke standpunten of principiële uitgangspunten en nemen onze beslissing op basis van een vrije keuze. Multatuli zei ooit: "Principes zijn dingen die men gebruikt om iets onaangenaams na te laten". Daar hebben wij dus geen boodschap aan."

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen 4 jaar?

"Ik denk dat het college de plannen die er lagen goed heeft uitgevoerd. Wel miste ik initiatieven die Rijswijk wat positiever op de kaart hadden kunnen zetten. En natuurlijk is niet alles goed gegaan. Het parkeerbeleid in Rijswijk is slecht gemanaged. Die bal ligt er nog steeds. Als partij hebben we met beperkte slagkracht in de oppositie gezeten en zijn blij dat een aantal van onze moties zijn overgenomen."

Wat is je persoonlijke ambitie?

"De positieve en constructieve insteek van Onafhankelijk Rijswijk door te zetten en een aantrekkelijk lokaal alternatief te zijn voor de landelijke partijen. En voor een rol in het college lopen we niet weg. Afgelopen decennia hebben we dat meer dan regelmatig gedaan. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is er in mijn ogen nog genoeg te doen om een goede bijdrage te leveren aan een mooi Rijswijk."

Speerpunt verkiezingsprogramma?

"Het programma wordt pas later bekend gemaakt maar we willen het doen met Nuchtere beslissingen, door Eerlijk te zijn over de gevolgen en Authentiek, dus vertrouwend op ons gezond verstand. Een aantal punten die voorkomen in het programma zijn de leegstandsproblematiek van In de Boogaard, een beter aanbod van starterswoningen en oplossingen voor het parkeerprobleem voor heel Rijswijk."

Wanneer zijn voor jullie de verkiezingen geslaagd?

"Wanneer de kiezers ons tijdens deze verkiezingen minstens twee zetels toevertrouwen. We weten dan zeker dat Rijswijkers houden van serieuze inhoudelijke standpunten zonder populistische bijklank. Ik wil de niet-stemmers op onze partij bewijzen dat oplossingen gebaseerd op inhoud belangrijker zijn dan inhoudsloze oneliners."

Meer berichten