Het programma wil Rijswijkers die groene plannen hebben inspireren en ondersteunen
Het programma wil Rijswijkers die groene plannen hebben inspireren en ondersteunen (Foto: Hans Ouwerkerk)

Inspiratie voor groene plannen

In samenwerking met de Gemeente Rijswijk is IVN Zuid-Holland het programma 'Groen Dichterbij Rijswijk – Inspiratiegroen voor iedereen!' begonnen. Dit programma heeft als hoofddoel om Rijswijkers met groene plannen te inspireren en te ondersteunen bij het realiseren, beheren en beleven van groene plekken in de stedelijke omgeving van Rijswijk.

Rijswijk - Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. In vijf jaar tijd is Groen Dichterbij uitgegroeid tot een platform voor iedereen die met groen aan de slag wil, op een schoolplein, een braakliggende plek in de buurt of de tuin bij een zorginstelling.

Groen Dichterbij wil zo bestaande en nieuwe initiatiefnemers inspireren en ondersteunen en bouwen aan een netwerk van groene initiatiefnemers in Rijswijk. Het programma richt zich op zogenoemde groene initiatiefnemers die zich op eigen wijze in willen zetten voor het groen in Rijswijk. Dit doen ze bijvoorbeeld door samen met de buurt geveltuintjes aan te leggen en vergroenen van boomspiegels. Het programma brengt ondersteuningsregelingen van de gemeente in beeld en koppelt initiatieven aan het loket stadskracht.

Daarnaast wil Groen Dichterbij inwoners en ambtenaren inspireren rond het thema groenparticipatie en lanceert het programma een campagne Biodiversiteit om te laten zien hoeveel waarde groen heeft voor het leven in de stad.

Stappenplan

Onderdeel van het programma Groen Dichterbij is het publiceren van een stappenplan. Dit stappenplan is er voor inwoners die zelf aan de slag willen met vergroening rond bijvoorbeeld hoogbouw.

Het stappenplan is opgesteld op basis van onder andere de kennis die rondom een pilot met een woningcorporatie en VVE is opgedaan.

Meer berichten