Foto: Mosa.com

Goede zorg in de buurt: bereikbaar én betaalbaar, graag!

Volgens Onafhankelijk Rijswijk staat het als een paal boven water: goede zorg moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn en blijven. Voor een relatief grijze gemeente als Rijswijk zijn goede, realistische en haalbare oplossingen nodig. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een huisartsenpost in Rijswijk zullen wij altijd steunen. Maar de kosten voor zorg moeten daardoor niet omhoog gaan. Zo blijft zorg niet alleen bereikbaar, maar ook betaalbaar.

Rijswijkers zitten qua spoedeisende hulp (SEH) in de buurt wel goed: we zijn omsloten door grote ziekenhuizen met een SEH-afdeling inclusief huisartsenpost (voor weekend- en avondhulp). In zowel Den Haag (Westeinde, Bronovo en Haga) als Delft (RDG) zijn ziekenhuizen met spoedeisende hulp gevestigd. Voor sommige bewoners in Den Haag is de reisafstand naar een SEH verder dan voor de ‘verste Rijswijker’. En gegeven het wegennet in Den Haag: zeker niet sneller bereikbaar!

Toch bevindt Rijswijk zich in een bijzondere situatie: het aantal inwoners van 65 jaar en ouder ligt in Rijswijk (22,5%) hoger dan het landelijk gemiddelde (18,5%). Mensen in die leeftijdsgroep maken ruim 2x zo vaak gebruik van acute zorg als mensen in de categorie van 5 jaar tot 65 jaar. Het is dus uitermate belangrijk voor Rijswijk dat acute zorgvoorzieningen voor mensen in die leeftijdscategorie binnen handbereik blijven.

Onafhankelijk Rijswijk wil dat zorg nog dichter bij de inwoners komt. Maar we moeten we wel realistisch blijven: zorg moet ook betaalbaar blijven. Onlangs sloot in Leidschendam (MCH Antoniushove) de SEH. Zelfs toen de gemeente aandrong op blijven en de haalbaarheid van een ‘light-post’ onderzocht, werd geconcludeerd dat het aantal bezoekers te laag is. Het is duidelijk dat er een organisatie-vraagstuk op tafel ligt rondom zorg in de buurt, waarvoor realistische oplossingen moeten worden gevonden. Dat moet volgens Onafhankelijk Rijswijk in de volle breedte worden bekeken (zoals wij dat met wel meer dingen doen). Dat wil zeggen: niet alleen het uitbreiden van het aantal curatieve voorzieningen onderzoeken, ook moet worden ingezet op preventie en vroege signalering. Dit kan onder andere door het de kennis van ziekte-symptomen onder mantelzorgers te vergroten (denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen etc.), of door prikkels te introduceren voor woon-/zorginstellingen om preventie en vroege signalering te stimuleren.

Bij echte oplossingen voor zorg hoort ook eerlijkheid: dat er in Den Haag SEH’s uit de grond gestampt worden en inwoners van Rijswijk niet voor spoedeisende hulp naar Delft mogen, zijn klinkklare leugens.

Meer berichten