BS Het Kristal ontvangt Lucas Onderwijs Prijs

Rijswijk - Ieder jaar looft Stichting Lucas Onderwijs de Lucas Onderwijs Prijs uit voor een school uit het basisonderwijs en een school uit het voortgezet onderwijs. Maandag werd deze prijs toegekend aan de Rijswijkse basisschool Het Kristal. Het Kristal wordt geloofd om het volbrengen van de maatschappelijke opdracht door de opvang van nieuwkomers op de school, de ouderbetrokkenheid, het weer op de kaart zetten van de school en een flinke toename van het aantal leerlingen. Directeur Peter de Graaf noemde in zijn dankwoord dat leerkrachten, kinderen en ouders dit samen hebben bereikt.

Meer berichten