Logo grootrijswijk.nl

Tegemoetkoming zorgkosten

Voor Rijswijkse inwoners die door een beperking of chronische gezondheidsproblemen hoge zorgkosten hebben, is er een financiële tegemoetkoming in de meerkosten van zorg. De tegemoetkoming bedraagt dit jaar € 100,00.

Rijswijk - Het is nog steeds mogelijk om de tegemoetkoming voor 2017 aan te vragen. Dit kan nog tot 31 december dit jaar. De tegemoetkoming voor het jaar 2018 kan vanaf volgend jaar worden aangevraagd. Er zijn drie groepen inwoners die voor de tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen:
1. inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot de eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening (niet zijnde € 0,-) zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang of hulp bij het huishouden. De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners met een Wmo-voorziening en een inkomen boven 130% van het sociaal minimum omdat zij een eigen bijdrage voor de Wmo- maatwerkvoorziening betalen. Inwoners met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum komen niet hiervoor in aanmerking. Zij krijgen al een tegemoetkoming doordat zij de eigen bijdrage aan het CAK niet betalen;
2. inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot een eigen bijdrage voor de levering van de zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
3. inwoners die kunnen aantonen dat ze de verplichte eigen bijdrage van de zorgverzekering de afgelopen twee jaar hebben overschreden.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd met het formulier 'Tegemoetkoming in de meerkosten van zorg', dat staat op www.rijswijk.nl of is af te halen bij het stadhuis aan het Bogaardplein 15.

Meer berichten

Shopbox