Logo grootrijswijk.nl


Stem op de vrijwilligers van het jaar

Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor Rijswijk en maken het leven en de omgeving voor velen een stuk aangenamer. Reden genoeg voor de gemeente om ze in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar kan er gestemd worden voor de 'vrijwilliger van het jaar'-verkiezing.

Rijswijk - Tijdens het jaarlijkse Vrijwilligersfeest op 11 december zullen de vrijwilligersprijzen 2017 uitgereikt worden. Nieuw dit jaar is dat er geen jury is samengesteld, maar dat de inwoners van Rijswijk bepalen wie er wint. Er kan worden gestemd op de categoriën jongeren, bewonersinitiatieven, groepen en individuele vrijwilligers
Een van de drie genomineerden in de categorie jongeren is Tji Yu Kan. Als getrainde ervaringsdeskundige is zij een maatje voor jongeren uit de jeugdhulp. De andere genomineerden zijn Rasa Barai en Eline Totté. Barai helpt nieuwkomers via Vluchtelingenwerk met huiswerk en Totté begeleidt kinderen van vijf tot achttien jaar die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden.
Van alle bewonersinitiatieven in Rijswijk zijn er drie uitgekozen waarop gestemd kan worden. Zo is er de oudergroep Klank die regelmatig ontmoetings- en themabijeenkomsten organiseren voor ouders van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Ook bewonersgroep Park Hofrust, waarvan de bewoners samen met de gemeente werken aan de herinrichting van het park, en Buurthuiskamer Te Werve zijn genomineerd. In Buurthuiskamer Te Werve kunnen buurtbewoners met elkaar in contact komen en deelnemen aan allerlei activiteiten.
In de categorie groepen zijn er vijf genomineerden die in georganiseerd verband kans maken op de vrijwilligersprijs 2017. Zo kan er gestemd worden op de vrijwilligers van Museum Rijswijk, die onder andere rondleidingen geven, de balie beheren en in het museumcafé werken. Ook de vrijwilligers van Formulierenhulp, die inwoners van Rijswijk helpen met het invullen en/of uitleggen van formulieren, en Homestart, die ouders van jongere kinderen praktische hulp en een luisterend oor bieden, maken kans. De vrijwilligers van Waterscouting Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen hebben de afgelopen elf jaar de welpengroep (zeven tot elf jaar oud) geleid. Als vijfde zijn de Kinderrechtenambassadeurs genomineerd. Elf kinderen van zeven Rijswijkse basisscholen adviseren onder andere het gemeentebestuur.
Ook in de categorie individuele genomineerden zijn er vijf mogelijke winnaars. Een van hen is Erwin van Vliet, een jongerencoach die jongeren helpt het beste uit zichzelf te halen. Nellie Hoegen is, sinds het begin, een van de drijvende krachten achter de weggeefwinkel en Freek de Jonge zorgt als beheerder van de Benedictus- en Bernadettekerk dat het gebouw met al zijn techniek overeind blijft en blijft functioneren. Yvonne Mook is al sinds 1998 op verschillende manieren actief binnen waterscoutinggroep Dorus Rijker. En René van Veldhoven, bestuurslid van Oranjevereniging en IJsclub Sion organiseert onder andere het jaarlijkse Sionsfeest.

Stemmen

Alle inwoners van Rijswijk kunnen per categorie één stem uitbrengen. Dat kan via de website www.rijswijk.nl/vrijwilligersprijs. Hier zijn per categorie ook filmpjes te vinden van alle genomineerden. Hierin leggen ze uit wat ze doen en wat hun drijfveer is. Ook is het mogelijk om via deze link een stem uit te brengen. Stemmen kan tot en met 30 november.

Kunt u niet online stemmen? U kunt dan terecht in het stadhuis aan het Boogaardplein, de Bibliotheek aan het Generaal Eisenhowerplein of de wijkcentra Stervoorde aan de H.J. van Mooklaan en Het Oude Raadhuis aan de Laan Hofrust. Hier staat een stembus en liggen papieren stemformulieren klaar. Ook hier kan per categorie één stem uitgebracht worden.

Meer berichten

Shopbox